คลังเก็บบล็อก

ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย

onetm3
…….
แทบจะกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติไปเสียแล้ว สำหรับคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาเพราะผลที่ออกมาในปีล่าสุด ยังคงตกกราวรูดกันเหมือนเคย ถึงแม้จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งซักวิชาครับ หรือ “คุณภาพ” ของ “เด็กไทย” ตกต่ำลงอีก จากที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วในปัจจุบัน!!! และบางคนบอกว่าทุกวันนี้เด็กไทยเก่งในเรื่องการทำข้อสอบ แต่ไม่เก่งที่จะนำความรู้ที่เรียนมาตอบ ข้อสอบก็ค่อนข้างพิสดารพันลึก คำตอบบางข้อเด็กก็ยังตอบไม่ได้เพราะอิงกับความรู้หรือประสบการณ์มากกว่ากัน ในหนึ่งปีเด็กทำข้อสอบไม่รู้กี่ครั้ง จนเดี๋ยวนี้เด็กขาดความตั้งใจในการสอบ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียน เด็กไม่เคยตั้งใจสอบ บางวิชาใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง นักเรียนก็ใช้เวลาทำข้อสอบ 20-30 นาที แล้วก็ฟลุบนอนกับโต๊ะ รอครูมาเก็บกระดาษคำตอบ ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้แทบทุกโรงเรียน ถ้าสอบตกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโรงเรียนก็เปิดให้สอบซ่อมจนได้ สอบไม่ได้ครั้งนี้ คราวหน้าสอบแก้ตัวได้อีกจนกระทั่งนักเรียนสอบได้ ไม่มีตกค้าง ไม่ต้องกลัวซ่้ำชั้นเพราะเป็นนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน เด็กจบ ม.3 และ ม.6 จึงขาดความรู้อย่างยั่งยืน แล้ววันข้างหน้าเด็กไทยจะเป็นอย่างไร ??????????
…….ส่วนทางหน่วยเหนือขึ้นไปรวมทั้งสถานศึกษาเองก็ต้องกลับไปมองตัวเอง สร้างงานให้ครูเยอะแยะมากมาย จนครูไม่มีเวลาเตรียมสอน ครูต้องมีชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 18 -20 คาบต่อสัปดาห์ ครูต้องพัฒนาตนเองไม่ต่ำกว่า 20 ชม./ปี  ครูต้องทำวิจัย   ครูต้องเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน (ทั้งภายนอกและภายใน…อีกทั้งประเมินทั้งปี) ยังมีอีกมากมาย บางโรงเรียนกิจกรรมดี กิจกรรมเด่น  เน้นกิจกรรม แล้วอย่างนี้จะให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นได้อย่างไร  ไม่แปลกที่เด็กคุณภาพทางการเรียนต่ำ
…….ปีใหม่แล้วแต่ยังคงทำหน้าที่ครูผู้สอนเหมือนเดิม โบนัสไม่ต้องพูดถึงเลยครับ  ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไม่ผมไม่มีของขวัญอะไรมามอบให้นอกจากเอกสารประกอบการสอน (ติว) โอเนต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยแยกเป็นสาระเพื่อให้ง่ายในการจัดการเรียนการสอนนะครับ  ได้ผลอย่างไรอย่าลืมเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ ผมถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖  แด่…กัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านนะครับ
………………..……ถ้าปีเก่ามีแต่หมองครองแต่ทุกข์
………………..ปีใหม่จงมีแต่ความสุขความเกษมสันต์
………………..ถ้าปีเก่ามีความสุขอยู่ทุก ๆ วัน
………………..ปีใหม่จงมีสุขมั่นไม่ผันแปร (^_^)

ข้อสอบ o-net คณิตศาสตร์ ม.3 โดยแยกเป็นสาระต่าง ๆ ดังเอกสารประกอบด้านล่างนี้นะครับ

หรือดาวน์โหลดที่ >>> ONET MATH M3 ปี 52 – 55