คลังเก็บบล็อก

เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

……เอกสารประกอบการบรรยายและเฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ได้จัดทำขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวัน ผมเองก็ว่างและพักผ่อนอยู่ที่บ้านเลยหากิจกรรมดีๆ ทำเพื่อเด็ก ๆ และผู้ปกครอง โดยเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวสอบด้วยความราบรื่นตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา เพื่อที่จะใช้ในการทบทวนเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ฝึกฝนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐานจากข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมตัวสอบโอเนต ในวันที่ 3-4 กมภาพันธ์ 2561 ซึ่งปีนี้รูปแบบข้อสอบจะเปลี่ยไปเป็นปรนัย 18 ข้อ และอัตนัย 7 ข้อ รวม 25 ข้อ ๆ ละ 4 คะแนน รวม 100 คะแนน  ดังนั้นโดยผมเองอยากให้ดาวน์โหลดข้อสอบข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ไปฝึกทำก่อน จากนั้นค่อยตรวจสอบคำตอบและเฉลยแนวคิดแบบคร่าว ๆ ที่ผมจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการประเมินว่าตัวเองสอบได้คะแนนมากน้อยเพียงใด จากนั้นค่อยมาดูข้อที่ผิดและคลิป VDO ที่ให้มาอย่างละเอียดอีกครั้ง จะเป็นการช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีทีเดียว
…….ผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่ลูก ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูที่เตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน ONET ได้ดีทีเดียวและขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมบล็อกเล็กๆ แห่งนี้เป็นประจำ และขอมอบเอกสารฉบับนี้แทนใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกๆท่าน ทุกๆ คนครับ
…….เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุขสำเร็จ และสมหวัง ตลอดปีใหม่และตลอดไป ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงได้อย่าแผ้วพานท่านและครอบครัว ให้มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทอง และทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี “พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว” ตลอดปีใหม่ 2561 และตลอดไป

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 |