คลังเก็บบล็อก

เฉลย O-NET 53 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3


 …….
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ผมได้นำเสนอ “เฉลยข้อสอบ ONET ปี 54 วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” ออกสู่เพื่อนครูและผู้สนใจทางเว็บไซต์ของผมเอง และเป็นเรื่องที่น่ายินดีและดีใจมากที่เอกสารที่เผยแพร่ได้รับการตอบรับจากทั้งนักเรียน ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง นำไปใช้เป็นสื่อเสริมในการฝึกฝน เพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์การแก้โจทย์ปัญหาอย่างกว้างขวางเพื่อเตรียมสอบ O-NET ในปี 55 นี้ และมีผู้เริ่มสนใจได้สอบถามตลอดจนเสนอแนะให้ผมนำข้อสอบและเฉลยวิธีคิดละเอียดของ O-NET ปี 2553 ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นมาเผยแพร่บ้าง อีกทั้งจากสถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2549-2553 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ผมจึงได้ทำการเขียนเฉลยขึ้นแล้วให้คุณครูที่สอนระดับ ม.3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ลองนำไปใช้ดู พบว่าเด็ก ๆ ให้ความสนใจและบางคนนำเอาไปฝึกทำที่บ้านด้วย ผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงทำการสแกนเอกสารขึ้นเผยแพร่ คาดว่าน่าจะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะได้รับแนวคิด ทักษะการคิดคำนวณและวิธีการแก้ปัญหาจากการศึกษาเอกสารชุดนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาตร์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น และใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อไป

หรือดาวน์โหลดโดยการ..คลิกขวา…Save As…Key O-NET M.3_53

ส่วนไฟล์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ครับ >>> MATH O-NET  M.3

หรือลิงค์ด้านล่างครับ

1. เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ ม.3
2. เฉลย O-NET 53 คณิตศาสตร์ ม.3
3. เฉลย O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3
4. เฉลย O-NET 55 คณิตศาสตร์ ม.3
5. เฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.3
6. เฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.3
7.ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย (สำหรับติว)