คลังเก็บบล็อก

สมการของพาราโบลา

…….สมการของพาราโบลา คือ y = ax^2+bx+c  เมื่อ x เป็นจำนวนจริง a, b, c เป็นค่าคงตัว และ a \neq 0  คู่อันดับ (x, y) ที่ทำให้สมการเป็นจริง เมื่อนำมาเขียนกราฟจะเรียงชิดติดกันเป็นเส้นโค้งเรียบ ซึ่งเรียกว่า “พาราโบลา (Parabola)

…….พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax^2 เมื่อ a \neq 0
ลักษณะของกราฟ เป็นดังนี้
…….กรณีที่ 1 a>0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดต่ำสุดของกราฟ คือ (0, 0)
…….กรณีที่ 2 a<0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดสูงสุดของกราฟ คือ (0, 0)

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ลงบนแกนคู่เดียวกัน
……………….1. y = 2x^2…………2. y = -x^2
para01

 

…….พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax^2+k เมื่อ a \neq 0
ลักษณะของกราฟ เป็นดังนี้
…….กรณีที่ 1 a>0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดต่ำสุดของกราฟ คือ (0, k)
…….กรณีที่ 2 a<0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดสูงสุดของกราฟ คือ (0, k)

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ลงบนแกนคู่เดียวกัน
……………….1. y = 3x^2-5…………2. y = \frac{1}{3}x^2-5

……………….3. y = -x^2+1…………4. y = -\frac{1}{4}x^2+1

para02

เราไปลองฝึกเขียนกราฟพาราโบลา จากคลิปวิดีโอต่อไปนี้ครับโดยครูชัยวุฒิ สังข์ขาว โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชรครับ