คลังเก็บบล็อก

ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


…….
จากที่ผมได้ทำการอัพโหลด E-book เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2549 – 2560 ทำให้มีคุณครูคณิตศาสตร์และผู้ปกครองหลายท่านได้ทำการสอบถามมายังตัวผมเองว่ามีของประถมบ้างไหม ซึ่งหลาย ๆ ท่านให้ความสนใจและต้องการนำไปใช้ในการฝึกซ้อมกับลูกศิษย์และลูก ๆ นักเรียน ดังนั้นผมเองจึงได้ทำการอัพโหลดไฟล์ E-book สริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 – 2560  ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการ ยุทธศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรอบระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติต่อไป
…….ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัย เลนุการโครงการและบรรณาธิการ ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร.086-7208106 ยินดีให้บริการครับ

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2549-2550

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2551-2552

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2553-2554

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2557-2558

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2559-2560