คลังเก็บบล็อก

คลิป VDO ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5-6 โดย สสวท.


…….ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัดทำวีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 และ ป.6 สอนโดยครูจาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
…….คลิกชมคลิป VDO บน YouTube โดยใช้คำค้น “คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6” หรือ “คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5”  หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5