สุดยอดนักคณิตศาสตร์

สุดยอดนักคณิตศาสตร์

…..ประวัตินักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีความเป็นเลิศทั้งเรื่องแปลก ๆ รวมกับสิ่งที่คาดไม่ถึงและความเรียบง่าย เราไปเรียนรู้ชีวิตนักคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะผู้มีบทบาทสำคัญในระดับโลกจนประสบความสำเร็จสูงสุด ซึ่งได้ทิ้งมรดกทางความคิดและวิธีคิดให้คนรุ่นหลังได้นำไปค้นคว้า ประยุกและต่อยอดมาจนทุกวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่าน ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ที่ได้รวบรวมและเขียนผลงานออกสู่สาธารณชนผ่านทางเว็บผู้จัดการ online ซึ่งผมได้รวบและนำเสนอผ่านเว็บบลอกนี้เพื่อให้ท่านผู้สนใจได้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง เราไปดูกันเลยครับว่ามีใครกันบ้าง

1. ปีทาโกรัส (Pythagoras) ปราชญ์คณิตศาสตร์ยุคพุทธกาล

2. ฟิโบนักชี (Fibonacci) ผู้นำคณิตศาสตร์อาหรับเข้ายุโรป

3. การ์ดาโน (Girolamo Cadarno) ปราชญ์คณิตศาสตร์นักพนัน

4. เคปเลอร์ (Johunnes Kepler) ผู้อธิบายการเรียงส้มของแม่ค้า

5. ปาสกาล (Blaise Pascal) ผู้ให้กำเนิดทฤษฎีความเป็นไปได้

6. นิวตัน (Isaac Newton) ผู้สร้างวิชาแคลคูลัส

7. ไลบ์นิช (Gottfried Wilhelm von Leibniz) บิดาของแคลคูลัสร่วมกันกับนิวตัน

8. ออยเลอร์ (Leonhard Euler) สุดยอดนักคณิตศาสตร์ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

9. ฟูรีเยร์ (Joseph Fourier) นักคณิตศาสตร์ผู้หลงใหลความร้อน

10. เกาส์ (Johann Carl Friedrich Gauss) เจ้าชายคณิตศาสตร์

11. ไนติงเกล (Florence Nightingale) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญสถิติ

12. รีมันน์ (Georg Friedrich Bernhard Riemann) สมมุติฐานที่พิสูจน์ได้ยากที่สุด

13. โควาเลฟสเกยา (Sonya Kovalevskaya) นักคณิตศาสตร์สตรีผู้ยิ่งใหญ่

14. ปวงกาเร (Henri Poincare’) สุดยอดปราชญ์คณิตศาสตร์

15. รามานุจัน (Srinivasa Ramanujan) อัจฉริยะผู้อาภัพ

16. วีเนอร์ (Norbert Wiener) ผู้ประยุกต์คณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม

17. ชิวเฉิงถง (Shing-Tung Yau) ผู้เชี่ยวชาญด้านทอพอโลยีเชิงอนุพันธ์

18. พอล แอร์ดิช (Paul Erdős) ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: