คณิตศาสตร์ ม.5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เทอม 1

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

……..1.1 ลำดับและพจน์ทั่วไป (Sequence and general term)
…….1.2 ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)
…….1.3 ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence)
…….1.4 อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)
…….1.5 อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series)

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

..…..2.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: