Edmodo

…….การนำเทคโนโลยี Social Media & e-Learning มาใช้เป็นเครื่องมือ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการผลักดันให้ครูก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งการนำ Social Media & e-Learning ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน Social Media & e-Learning สามารถตอบโจทย์ครูที่ต้องการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้านต่าง ๆ เช่น การไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ของนักเรียน
…….
E-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต .

นักเรียนสมัครห้องเรียนออนไลน์ Edmodo โดยปฏิบัติดังนี้ครับ

คลิกที่รูปภาพด้านบน จะเข้าสู่ Edmodo แล้ว
1.คลิกคำว่า I’m a Student
2. จะมี pop up เมนู Student Sign Up กรอก
Group Code: จะเป็นเลข 6 หลัก โดยแต่ละห้องกรอกตามนี้ครับ

ม.6/5 = 21a19r
ม.6/6 = jy1hen
ม.6/7 = q4vk6g
ม.2/6 = pjpc3j
ม.2/7 = 3xlp6c
ม.4/8 = 3pjves

3.Uername: ให้ใช้ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษ
Password: แล้วแต่จะตั้ง
Email : ที่ตัวเองใช้ประจำ (แนะ Gmail)
First Name: อันเดียวกับ Username
Last Name : นามสกลุจริงภาษาอังกฤษขีด (-) ตามด้วยเลขที่
คลิก Sign up
ก็จะได้ห้องเรียนออนไลน์ Edmodo แล้วทำการตอบคำถามที่ครูให้นะครับ

การส่งคำตอบให้ log in เข้าระบบ

post : (ชื่อเรื่อง) ให้ตั้งชื่อ “…………………”
attach : (แนบ) ให้คลิก File แล้วค้นหางานที่เราจะส่ง
Send to… ให้เลือก คลิก 1 ครั้งเลือก Mr.Praiwan Duangta
จากนั้นคลิก Send การบ้านก็จะมาหาครูเองครับ

ลองทำดูนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: