Category Archives: Uncategorized

ข้อสอบวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

…….เอกสารชุดเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ) ประจำปี 2549-2560 เป็นเอกสารของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาฃาติ ที่เน้นทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป
…….อีกทั้ง สพฐ. ได้ทำการเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนให้สามารถก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนำสิ่งทีได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

……. ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร.086-7208106 ยินดีให้บริการครับ

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2559-2560

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2557-2558

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2553-2554

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2551-2552

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2549-2550

เฉลย O-NET 55 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

ONET4958

…….เนื่องจากเพื่อนครูหลายคนได้สอบถามเกี่ยวกับ เฉลย ONET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน เพื่อที่จะใช้ประกอบในการเตรียมความพร้อมในการสอบโอเนตระดับชาติ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งผมเองก็ใช้สอนประจำที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ดังนั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมจะได้แชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ผู้ปกครอง และลูก ๆ นักเรียนที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการสอบให้ได้ผลดี ซึ่งจากตารางด้านบนจะพบว่าคะแนนคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นผมมีสาระจากบทนำของ คุณนวย (คณิต มงคลพิทักษ์สุข) ผู้เรียบเรียง Math E-Book Release 2.6.3 มาให้อ่านกันครับว่าเราจะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ผลดี ไปอ่านกันก่อนที่จะโหลด “ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 55 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3”  กันเลยครับ

เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ผลดี

1) ปัญหาสำคัญของคนที่คิดว่าตัวเองเรียนไม่รู้เรื่องเลย ทำโจทย์ไม่เป็นเลย อยู่ที่การเรียนที่ผิดวิธี ถ้าผู้อ่านรู้สึกว่าไม่เข้าใจบทเรียนหรือลองถามตัวเองก่อนว่าเกิดจากเหตุใดต่อไปนี้

(ก) ไม่ตั้งใจเรียน กรณีนี้ไม่มีวิธีแก้ใดดีไปกว่า การบังคบตัวเองให้ตั้งใจเรียนครับ

(ข) ตั้งใจแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจ แปลว่าผู้สอนอาจจะถ่ายทอดได้ไม่ดี คงต้องย้ายไปเรียนกับคนที่สอนแล้วเข้าใจ และต้องแยกให้ออกด้วยว่า “เข้าใจ” กับ “สนุก” หรือ “มีสูตรลัดเยอะ” เป็นคนละเรื่องกัน

2) เมื่อเข้ใจบทเรียนแล้ว การจะทำคะแนนได้ดีหรือไม่ยังขึ้นกับการฝึกฝนด้วย ยิ่งเคยทำโจทย์เยอะและแปลกก็จะยิ่งได้เปรียบ เพราะความแม่นยำและลึกซึ้งนั้นเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ ส่วนใครนั่งฟังอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือฝึกเลย ก็เหมือนนั่งดูครูสอนว่ายน้ำในทีวี ถึงเวลาจะรอดเหรอครับ

อีกหนึ่งที่สำคัญคือ แทนที่จะจำวิธีแก้โจทย์เป็นรูปแบบตายตัว ว่าโจทย์ลักษณะนี้ต้องคิดแบบนี้ อยากให้เปลี่ยนมา “มองคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ” คือฝึกมองให้กว้างว่าแต่ละเรื่องที่เราได้เรียนนั้น ใช้เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ต้องบอกได้ว่าทำไมโจทย์ข้อนี้ถึงควรแก้ด้วยวิธีนี้ และต้องรู้จักมองภาพรวมว่าเนื้อหาในบทไหนที่เชื่อมโยงถึงกันบ้าง การฝึกทั้งหมดนี้น่าจะช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้นมาก

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 55 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 55 | หรือลิงค์ด้านล่างครับ

1. เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ ม.3
2. เฉลย O-NET 53 คณิตศาสตร์ ม.3
3. เฉลย O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3
4. เฉลย O-NET 55 คณิตศาสตร์ ม.3
5. เฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.3
6. เฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.3
7.ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย (สำหรับติว)

ข้อคิด จาก อิฐ 2 ก้อน

…….อาจารย์พรหม หรือ พระวิสุทธิสังวรเถร เป็นชาวอังกฤษ เป็นลูกศิษฐ์หลวงปู่ชา ก่อนจะไปก่อตั้งวัดป่าโพธิญาณใกล้เมืองเพิร์ธ ที่ออสเตรเลีย  ช่วงก่อตั้งวัดป่าโพธิญาณเมื่อปี ๒๕๒๖ พระอาจารย์พรหม เล่าว่า…หลังจากซื้อที่ดินแล้วเงินก็แทบไม่เหลือ ต้องสร้างวัดด้วยมือของตัวเอง  ตั้งแต่ผสมปูนจนถึงการก่อกำแพงอิฐ..ท่านเล่าว่า.. ตอนที่ลงมือทำก็รู้สึกว่า ได้ทำอย่างประณีตที่สุด
…….จนกระทั่งกำแพงอิฐเสร็จสิ้นลง.. พอถอยออกมายืนดู ก็พบว่า  ก่ออิฐพลาดไป ๒ ก้อน..!!  อิฐกำแพงเรียงเรียบสวย แต่มีอยู่ ๒ ก้อนที่เอียง ๆ.. พระอาจารย์พรหมขอเจ้าอาวาส ทุบกำแพงทิ้งเพื่อก่อใหม่   แต่เจ้าอาวาสไม่ยอม..
……..จากนั้นเป็นต้นมา.. ทุกครั้งที่พระอาจารย์พรหมพาแขกเยี่ยมวัด ท่านจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พาแขกเดินผ่ านกำแพงบริเวณนี้..เพราะอายที่ก่ออิฐผิดพลาดไป ๒ ก้อน..

จนกระทั่งวันหนึ่ง.. พระอาจารย์พรหมกำลังเดินกับผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่ง..เขาเห็นกำแพงอิฐนี้แล้วก็เปรยขึ้นมาว่า “กำแพงนี่สวยดี”..พระอาจารย์พรหมถามด้วยอารมณ์ขันว่า..”คุณลืมแว่นสายตาไว้ที่รถหรือเปล่า คุณไม่เห็นหรือว่ามีอิฐ ๒ ก้อนที่ก่อผิดพลาดจนกำแพงดูไม่ดี..”แต่แล้ว ผู้มาเยี่ยมชมคนนี้ก็เอ่ยประโยคที่ทำให้  พระอาจารย์พรหมเปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งหมดที่เคยมีต่อกำแพงนี้   พร้อมกับเปลี่ยนแง่มุมที่มีต่อชีวิต..

ผู้เยี่ยมชมคนนั้นบอกว่า.. “ผมเห็นอิฐที่วางไม่ดีสองก้อนนั้น  แต่ผมก็ได้เห็นด้วยว่า.. มีอิฐอีก ๙๙๘ ก้อน ที่ก่อไว้อย่างสวยงาม”

“นับเป็นครั้งแรกในรอบ ๓ เดือน ที่อาตมาสามารถมองเห็นอิฐก้อนอื่น ๆ  บนกำแพงนั้น นอกเหนือจากเจ้า ๒ ก้อนที่เป็นปัญหา..ไม่ว่าจะเป็นอิฐที่อยู่ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา ของเจ้าอิฐ ๒ ก้อนนั้นล้วนแต่เป็นอิฐที่ก่อไว้อย่างดีไม่มีที่ติ..ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนอิฐที่ดี มีมากกว่าเจ้าอิฐไม่ดี ๒ ก้อนนั้น”ช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา.. สายตาของพระอาจารย์พรหมเฝ้ามองแต่อิฐ ๒ ก้อนนั้น  ท่านยอมรับว่าสายตาของท่านมืดบอดต่อสิ่งอื่น ๆ..  ท่านอยากทลายกำแพง เพราะมองเห็นแต่อิฐ ๒ ก้อนที่ผิดพลาด..!!

แต่ทันทีที่ความรู้สึกเปิดกว้าง มองเห็นอิฐก้อนดี ๆ จำนวนมากบนกำแพงนี้ กำแพงเดิมที่อยากทลาย ก็กลับงดงามขึ้นมาทันที..”ใช่ … กำแพงนี้สวยดี”

พระอาจารย์พรหมหันไปบอกกับผู้มาเยี่ยมคนนั้น จนถึงวันนี้.. พระอาจารย์พรหมก็นึกไม่ออกแล้วว่า..อิฐก้อนที่ผิดพลาด ๒ ก้อนนั้นอยู่ตรงไหนของกำแพง
“ทัศนคติ” ในการมองโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้อิฐ ๒ ก้อนนั้นเลือนหายจากความทรงจำ  พระอาจารย์พรหมเปรียบเปรยว่า คู่ชีวิตที่ตัดสัมพันธ์  หรือหย่าร้างกันก็เพราะทั้งคู่เพ่งมองแต่ “อิฐที่ไม่ดี ๒ ก้อน” ในตัวคู่ชีวิตของเขา…คนที่คิดท้อแท้ อยากฆ่าตัวตา ยก็เพราะเรามองเห็นแต่ “อิฐ ๒ ก้อน” ในตัวเราเอง  ทั้งที่ในความเป็นจริง นอกจาก “อิฐ ๒ ก้อน” ที่ผิดพลาดแล้ว  ยังมี “อิฐก้อนที่ดี” และ “อิฐก้อนที่ดีจนไม่มีที่ติ” มากมายอยู่ในตัวเรา  เพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้น
ท่านอาจารย์พรหมเตือนสติว่า..อย่าให้ความผิดพลาดของ “อิฐที่ไม่ดี” เพียง “๒ ก้อน”  ทำให้เราต้องทำลายกำแพงดี ๆ จนพัง..

แบบทดสอบกรณฑ์ที่สอง

…….ถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกใด ๆ หรือศูนย์แล้ว รากที่สองของ a คือ จำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ  a
ถ้า a\neq 0 จะมีรากที่สอง คือ
1) รากที่สองที่เป็นบวกของ aใช้สัญลักษณ์  \sqrt{a}
2) รากที่สองที่เป็นลบของ a ใช้สัญลักษณ์  -\sqrt{a}
สรุป รากที่สองของ  a  คือ \pm \sqrt{a}

…….เนื่องจากช่วงนี้ใกล้สอบสำหรับในหลาย ๆ โรงเรียน ดังน้้นครูจึงมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนดาวน์โหลด เรื่อง กรณฑ์ที่สอง สำหรับนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อฝึกมือและพัฒนากระบวนการคิด ก่อนทีจะลงมือทำแบบทดสอบแข่งขันหรือข้อสอบที่โรงเรียนต่อไป ส่วนเฉลยไม่ได้ลงให้นะครับ ถ้ามีข้อสงสัยประการใดลองแสดงความคิดเห็น ตรงด้านล่าง นี้ได้เลยนะครับ …ฝึกทักษะ พัฒนาความคิด พิชิตคณิตศาสตร์

หรือดาวน์โหลดที่ กรณฑ์ที่สอง

ครบรอบหนึ่งปีสำหรับคณิตศาสตร์ง่าย ๆ สไตล์ครูไพรวัล

…….เชื่อหรือไม่ว่า ในวันนี้คือวันครบรอบหนึ่งปีของวันก่อตั้งเว็บบล็อก “คณิตศาสตร์ง่าย ๆ สไตล์ครูไพรวัล” (https://krupraiwan.wordpress.com) ตลอดปีที่ผ่านมา แทบไม่น่าเชื่อว่ามันจะผ่านไปรวดเร็วขนาดนี้…..หนึ่งปีที่ผ่านมากับประสบการณ์ในแวดวง blog ยังถือว่ามือใหม่ แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ บ้านหลังนี้จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจทุกท่าน ให้สมกับสโลแกนและเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ “เข้มด้วยคุณภาพ และความรับผิดชอบ” …

ขอขอบพระคุณ

– สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโอกาสดี ๆ ที่มอบให้ ทั้งเป็นผู้เข้าอบรมและเป็นคณะทำงาน อบอุ่นดีมากครับ
– ทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะ ของผู้ที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชม  ผมจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไปครับ

บันทึกการอ่าน

………การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว     โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยลงไปอีก  สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจของผู้อ่าน    การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้ ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ  รวมทั้งการขาดการชักจูง    การกระตุ้น  และมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่าง ๆ จากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแล้ว   การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน  ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝัง   และชักชวนให้เกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยการจัดกิจกรรมรักการอ่านขึ้นในสถานศึกษา อีกทั้งการประเมินภายนอกรอบสองปีการศึกษา 2552 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้เสนอแนะให้จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดนอกกรอบและเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาคำตอบและค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้ตระหนักถึงเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อีกทั้งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนตามศักยภาพของตนเอง

หรือดาวน์โหลดที่ → Reading_record.doc

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้


ช่วงนี้เราคงได้ยินคำว่า พุทธชยันตี กันบ่อยขึ้นจากสื่อต่างๆ แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร

พุทธชยันตี หมายถึง วันแห่งการครบรอบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้ หรือมีชัยชนะเหนือกิเลสมารทั้งมวล และทรงเผยแผ่ธรรมะอย่างต่อเนื่องอีกยาวนานถึง ๔๕ ปี จึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งบรรจบตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ คือวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) ในปี ๒๕๕๕ นี้ก็นับเป็นการครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีพอดี

แต่การนับปีพุทธศักราชนั้น ทางฝั่งประเทศอินเดีย ศรีลังกา นับปีปรินิพพานเป็นพุทธศักราชที่ ๑ แต่ทางประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง นับพุทธศักราชที่ ๑ เมื่อครบวาระ ๑ ปี ฉะนั้นพิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตีของทางฝั่งอินเดีย ศรีลังกา จึงเริ่มขึ้นเมื่อวันวิสาขบูชาปีที่ผ่านมา

แล้วพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร แท้จริงแล้วหากมิใช้เทศกาลเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ชาวพุทธที่ดีก็ควรปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม หมั่นกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐอย่างแท้จริง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบธงสัญลักษณ์พุทธชยันตีแก่ทุกจังหวัด และวัดสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายดังนี้


ใบโพธิ์
 
หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระคถาคต
สีเขียวของใบโพธิ์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
ธรรมจักรบรผืนธงชาติไทย หมายถึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ได้รับรองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองจนประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
กนกลายไทยชูช่อฟ้า หมายถึง แผ่นดินไทยที่รุ่งเรืองด้วยอารยธรรม และยังหมายถึงการเชิดชูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อำนวยสุขแก่มวลมนุษยชาติและดำรงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

หลายหน่วยงานรวมทั้งวัดสำคัญทั่วทั้งประเทศต่างเตรียมประกอบพิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ซึ่งชาวไทยสามารถร่วมงานได้ตามความสะดวก แต่เหนือพิธีการใดๆ การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาต่างหากคือพฤติกรรมอันควรแห่งชาวพุทธที่ดี

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลอง พุทธชยันตี http://www.buddhajayanti.net
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://www.mcu.ac.th
facebook พุทธชยันตี http://www.facebook.com/BuddhaJayanti

10 สถานที่อันตรายที่สุดในโลก

10 สถานที่อันตรายแต่คุณน่าจะไปเยือนสักครั้งในชีวิตสถานที่ที่มีความแปลก อันตรายและ ตื่นเต้น ทำให้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปสักครั้งในชีวิตอย่างยิ่ง คุณละพร้อมที่จะไปสถานที่เหล่านี้หรือยัง….
อันดับ 10 Great Pacific Garbage Patch

…….แพขยะใหญ่แปซิฟิก (Great Pacific Garbage Patch) ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า แพขยะตะวันออก หรือ วงวนขยะแปซิฟิก (Pacific Trash Vortex) คือวงวนใหญ่ของขยะมหาสมุทร (marine litter) ที่อยู่ส่วนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือตำแหน่งประมาณ 135 -135° ตะวันตก ถึง 155-155° ตะวันตก และเส้นขนานที่ 35° เหนือ ถึงเส้นขนานที่ 42° เหนือ และประมาณขนาดใหญ่ได้เป็น 2 เท่าของเนื้อที่รัฐเท็กซัส  แพขยะมีลักษณะของการรวมตัวอย่างเข้มของขยะพลาสติกและขยะอื่นที่ถูกกักรวม ได้ ด้วยกระแสวงวนใหญ่แปซิฟิกเหนือ จนแพขยะมีขนาดใหญ่มหาศาลและหนาแน่นจน มีผลต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสารพิษ, ผลกระทบต่อสัตว์บกสัตว์ทะเล จนถึงขณะนี้ไม่มีวิธีใดที่จะกำจัดขยะเหล่านี้ได้ นอกจากนั้นมันยังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายปีทีผ่านมา จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสหรัฐและของโลกเป็นที่เรียบร้อย Read the rest of this entry

10 ข้อเท็จจริงของ Google ที่คุณอาจไม่เคยรู้

Google ก่อตั้งขึ้นโดยสองเพื่อนซี้ Larry Page และ Sergey Brin ที่มารู้จักกันตอนเรียน  Ph.D. ที่ Stanford จนปัจจุบันได้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มีบริการมากมายบนอินเตอร์เน็ตที่ผูกเข้ากับชีวิตประจำวันของเรา และนี่คือข้อมูลบางส่วนของกูเกิ้ลที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

1. BackRub โปรเจคที่เกิดก่อน Google

ตอนที่ Larry Page และ Sergey Brin เพิ่งจบการศึกษาหมาดๆในปี 1996 พวกเค้าได้นำโปรเจควิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างลิ้งค์ของ World Wide Web พวกเค้าให้ความสนใจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของเว็บเพจ รวมถึงมูลค่าของ back links ด้วยเหตุนี้โปรเจค BackRub จึงเกิดขึ้นมาก่อนหน้า search engine อย่างกูเกิ้ลซะอีก

2. Google’s Computer Storage in its original form

ในการทดสอบ PageRank ทั้ง Larry และ Sergey จำเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก แต่ ณ เวลานั้นฮาร์ดไดรฟ์ที่มีขาย มีความจุสูงสุดแค่  4GB เอง ด้วยเหตุนี้พวกเค้าเลยเอาฮาร์ดไดรฟ์ 10 ตัวมาต่อเข้าด้วยกัน แต่ Larry เคยมีประสบการณ์ในการทำ programmable plotters จากเลโก้มาก่อน เค้าก็เลยเอาตัวต่อเลโก้หลากหลายสีสันมาต่อเป็นเคสสำหรับใส่ฮาร์ดไดรฟ์ทั้ง 10 ตัวนี้

Read the rest of this entry

เก่งเรียน เก่งงานด้วยซอฟต์แวร์มายด์แม๊พ

…….ในบรรดาเครื่องมือพัฒนาความคิดทั้งหลายในโลก  มายด์แม็พ (Mind Map) เป็นเครื่องมือที่ผมชอบมากที่สุดและใช้มานานกว่า 10 ปีแล้วครับ  มายด์แม็พเป็นเทคนิคในการเขียนหรือจดบันทึกที่แตกต่างจากการเขียนโดยปกติของเรา โดยเขียนหัวข้อที่กลางหน้ากระดาษ จากนั้นลากเส้นหรือกิ่งออกจากหัวข้อโดยเขียนคำสั้น ๆ บนกิ่ง แล้วแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ เหมือนกับต้นไม้

…….จุดเด่นของมายด์แม็พ คือ เน้นการใช้คำสำคัญ รูป ภาพวาด สัญลักษณ์ และสีในการเขียน เพื่อช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  ช่วยความจำ ทำให้เห็นทั้งภาพรวมและภาพย่อยในเวลาเดียวกัน ดังนั้นมายด์แม็พจึงได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษา เพราะมายด์แม็พช่วยทำให้นักเรียนสามารถจด สรุปเนื้อหาหรือตำราเรียนได้ในกระดาษไม่กี่แผ่น และสามารถทบทวนเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องอ่านหนังสือทั้งเล่ม แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า มายด์แม็พเหมาะกับนักเรียนเท่านั้นนะครับ เพราะมายด์แม็พสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้มากมาย เช่น การระดมสมอง การหาความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การนำเสนอ เป้าหมายชีวิต การบริหารโครงการ เป็นต้น ตัวอย่าง มายด์แม็พที่ผมใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นทุกครั้งที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศ ผมจะเขียนมายด์แมปสรุปรายการสิ่งของที่จะติดตัวไป ทำให้ไม่หลงลืม เขียนมายด์แม็พเพื่อวางโครงร่างในการเขียนบทความ เขียนมายด์แม็พสรุปสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละวันหรือสัปดาห์ครับ

…….อย่างไรก็ตาม การเขียนมายด์แม็พบนกระดาษอาจไม่สะดวกนัก เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำได้ยาก อาจต้องเขียนมายด์แม็พใหม่อีกครั้ง หรือการเขียนหลายแผ่นเพื่อแจกจ่าย ดังนั้นปัจจุบันจึงมีซอฟต์แวร์มายด์แม็พมากมายในท้องตลาดเพื่อช่วยทำให้เขียนมายด์แม็พบนคอมพิวเตอร์ได้สะดวก ผมขอแนะนำซอฟต์แวร์มายด์แม็พที่มีชื่อเสียง 2 รายด้วยกัน รายแรกคือ iMindMap ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มายด์แม็พของคุณโทนี บูซาน ผู้คิดค้นหลักการมายด์แม็พโดยตรง  iMindMap เวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชั่น 5 ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นพื้นฐานใช้ได้ฟรีตลอดไปจากเว็บไซต์  www.thinkbuzan.com ซอฟต์แวร์มายด์แม็พอีกรายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีคือ Mind Manager  เวอร์ชั่นล่าสุดคือ เวอร์ชั่น 2012  ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองได้จากเว็บไซต์ www.mindjet.com  ครับ

…….ซอฟต์แวร์มายด์แม็พส่วนใหญ่มีความสามารถคล้ายกันเช่นสามารถแปลงเป็รูปแบบแฟ้ม JPG หรือ GIF ทำให้เรานำมาใส่ในสไลด์พาวเวอร์พอยต์ได้  สามารถแปลงมายด์แม็พที่เขียนเป็นเวิร์ดหรือพาวเวอร์พอยต์ได้ มีคลิปอาร์ตหรือรูปภาพมากมาย สามารถกำหนดสีต่าง ๆ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย คนจำนวนมากจึงนิยมใช้ซอฟต์แวร์มายด์แม็พในการทำงาน เพราะสามารถทำงานหลายอย่างได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น มายด์แม็พในบทความนี้เป็นรายการสิ่งของบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเขียนด้วยโปรแกรม iMindMap ครับ

…….นอกจากซอฟต์แวร์มายด์แม็พบนพีซีหรือเครื่องแมคแล้ว  ก็ยังมีแอปมายด์แม็พบนไอแพดและไอโฟนมากมายที่แจกจ่ายฟรีและจำหน่าย รวมทั้งในแทบเล็ตที่ใช้แอนดรอยด์ด้วย ซึ่งการเขียนมายด์แม็พบนไอแพดแจะให้ความรู้สึกเหมือนเขียนบนกระดาษ เพราะใช้นิ้วหรือปากกาลาก แทนที่จะใช้เมาส์ครับ  ถ้าใครมีแท็บเล็ต ก็สามารถลองติดตั้งแอปมายด์แม็พมาใช้งานได้เช่นกันครับ

…….บิล เกตส์เคยกล่าวในนิตยสารนิวสวีคว่า “พวกเราอยู่ในยุคประชาธิปไตยของข้อมูล ถึงแม้ว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลไปอย่างมาก แต่เรายังไม่ได้ทำอย่างเดียวกันกับองค์ความรู้ เมื่อซอฟต์แวร์ฉลาดมากขึ้นในเรื่องวิธีการคิดและการทำงานของมนุษย์ มันจะช่วยสังเคราะห์และจัดการความรู้ด้วย ซอฟต์แวร์มายด์แม็พยุคใหม่สามารถใช้เป็น “กระดานชนวนดิจิทัล” เพื่อเชื่อมโยงและสังเคราะห์ไอเดียและข้อมูล เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ในที่สุด” ดังนั้น ผู้อ่านลองใช้ซอฟต์แวร์มายด์แม็พเชื่อมโยงความรู้ของตัวเองดูสิครับ คุณอาจประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้ครับ.

อ.ธงชัย  โรจน์กังสดาล
ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.dailynews.co.th/technology/2239