Category Archives: ONET

ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 (2553 – 2559) พร้อมเฉลย รวม 7 พ.ศ.

…….เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2553 – 2559 พร้อมเฉลย ฉบับรวม 7 พ.ศ. ชุดนี้ผมไพรวัล ดวงตา มีความตั้งใจในการจัดทำขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ลูกๆ  นักเรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึงคุณครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กประจำปี 2561 ถือเป็นของขวัญเล็ก ๆ ที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
…….ซึ่งปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.เอก ประยุทธ์ จันโอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยนายกฯต้องการให้เด็กและเยาวชน ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป
…….ดังนั้น การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เต็มศักยภาพจึงถือเป็นหน้าที่ที่เด็ก ๆ พึงกระทำ รวมทั้งการตั้งใจในการทำคะแนนสอบโอเนตให้ได้เยอะๆ  ด้วย ผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2553 – 2559 พร้อมเฉลย ฉบับรวม 7 พ.ศ. ฉบับนี้จะช่วยให้ครู ผู้ปกครอง และลูก ๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี

หรือดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ >>> คู่มือ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 (2553 – 2559) พร้อมเฉลย รวม 7 พ.ศ.

เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

……เอกสารประกอบการบรรยายและเฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ได้จัดทำขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวัน ผมเองก็ว่างและพักผ่อนอยู่ที่บ้านเลยหากิจกรรมดีๆ ทำเพื่อเด็ก ๆ และผู้ปกครอง โดยเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวสอบด้วยความราบรื่นตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา เพื่อที่จะใช้ในการทบทวนเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ฝึกฝนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐานจากข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมตัวสอบโอเนต ในวันที่ 3-4 กมภาพันธ์ 2561 ซึ่งปีนี้รูปแบบข้อสอบจะเปลี่ยไปเป็นปรนัย 18 ข้อ และอัตนัย 7 ข้อ รวม 25 ข้อ ๆ ละ 4 คะแนน รวม 100 คะแนน  ดังนั้นโดยผมเองอยากให้ดาวน์โหลดข้อสอบข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ไปฝึกทำก่อน จากนั้นค่อยตรวจสอบคำตอบและเฉลยแนวคิดแบบคร่าว ๆ ที่ผมจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการประเมินว่าตัวเองสอบได้คะแนนมากน้อยเพียงใด จากนั้นค่อยมาดูข้อที่ผิดและคลิป VDO ที่ให้มาอย่างละเอียดอีกครั้ง จะเป็นการช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีทีเดียว
…….ผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่ลูก ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูที่เตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน ONET ได้ดีทีเดียวและขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมบล็อกเล็กๆ แห่งนี้เป็นประจำ และขอมอบเอกสารฉบับนี้แทนใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกๆท่าน ทุกๆ คนครับ
…….เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุขสำเร็จ และสมหวัง ตลอดปีใหม่และตลอดไป ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงได้อย่าแผ้วพานท่านและครอบครัว ให้มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทอง และทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี “พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว” ตลอดปีใหม่ 2561 และตลอดไป

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 |

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.6

ดาวน์โหลดไปฝึกมือกันก่อนครับ

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.6

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 57

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.6

…….ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว กับการสอบ ONET ของปีนี้ ช่วงนี้เห็นนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองสอบถามเกี่ยวกับข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ผมเลยลยต้องหาโอกาสช่วงกลางคืนสืบค้น จัดพิมพ์ เพื่อที่จะได้นำเสนอได้ทันเวลาก่อนสอบจริง จะเห็นว่าช่วงนี้หลายๆ คนทั้ง ป.6  ม.3 และ ม.6 คงต่างคร่ำเคร่งอ่านหนังสือ เพื่อทบทวนความรู้กันอยู่แน่ ๆ และวันนี้ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ O-NET ผมจึงขอนำข้อสอบ O-NET ของปีก่อน ๆ มาให้ฝึกมือกันก่อน  เผื่อจะช่วยให้นักเรียน ได้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง และมีเวลาทบทวนเพิ่มเติมก่อนสอบ O-NET ต้องขอบคุณ “คุณรัท” เจ้าของเว็บไซต์ RathCenter ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อสอบพร้อมเฉลยแนวคิดวิธีทำ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป…ขอบคุณมาก ๆ ครับ และสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจและมาอวยพรให้นักเรียน ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบกัน ขอให้ประสบความสำเร็จและได้คะแนนตามที่มุ่งหวังครับ …ความพยามยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ… สำหรับนักเรียนที่พร้อมแล้วคลิกดาวน์โหลดและนำไปฝึกกันได้เลยครับ

ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net 56 คณิตศาสตร์ ม.6

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 56

เฉลย O-NET 57 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

…….เอกสารประกอบการบรรยายและเฉลย O-NET 57 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและท่านที่สนใจได้นำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมและฝึกมือก่อนที่จะทำการสอบจริง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวก ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ทดสอบตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนนำไปพิจารณา วิเคราะห์แนวเนื้อหาและความยากง่ายว่าเป็นอย่างไร จากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถตรวจดูว่าตนเองทำถูกต้องได้มากน้อยเพียงใด จะต้องทำตัวอย่างไรเพื่อให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น ตลดจนประโยชน์ในการเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป

…….ผมในฐานะครูที่สอนคณิตศาสตร์และเป็นผู้จัดทำเฉลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เฉลย O-NET 57 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ” ฉบับนี้จะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่นักเรียนที่เตรียมตัวสอบเป็นอย่างดี ตลอดจนบรรลุเป้าหมายในการสอบพร้อมทั้งคะแนนที่ได้รับที่สูงขึ้น ๆ ไป หากท่านต้องการเสนอแนะใด ๆ หรือให้กำลังใจ ให้พิมพ์ “ใส่ความเห็น” ตรงด้านล่างหัวเรื่องนี้ครับ …ขอบคุณครับ

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 57 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 57 | หรือลิงค์ด้านล่างครับ

1. เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ ม.3
2. เฉลย O-NET 53 คณิตศาสตร์ ม.3
3. เฉลย O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3
4. เฉลย O-NET 55 คณิตศาสตร์ ม.3
5. เฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.3
6. เฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.3
7.ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย (สำหรับติว)

เฉลย O-NET 56 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

…….เป็นที่สงสัยกันว่าเด็กที่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ส่วนมากได้จากพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด หรือพรแสวงที่ขยันทุ่มเท คำตอบคือ จำเป็นทั้งสองอย่าง ถึงแม้ว่าเด็กที่มีพรสวรรค์ก็ไม่สามารถเรียนคณิตศาสตร์เก่งได้หากขาดพรแสวงเพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยชั่วโมงบินผ่านการทำโจทย์คณิตศาสตร์มาอย่างโชกโชนถึงจะเรียนเก่งได้ ในทางกลับกันหากเด็กที่ขยันทุ่มเท แต่ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์จับสูตรนู้นมาใส่สูตรนี้ ถึงแม้ว่าจะทำโจทย์พื้นฐานได้แต่ถ้าเจอโจทย์พลิกแพลงก็ไปไม่รอดเหมือนกันในวันนี้มีเคล็ดลับวิธีเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง มาดูกันครับ “เคล็ดลับเก่งคณิตศาสตร์”

1. ไม่มองข้ามนิยามต่างๆ

ถึงแม้ว่าจะอ่านนิยามต่างๆเป็นสิบรอบแล้วก็ยังงงเหมือนเดิมก็ต้องทำความเข้าใจกับมันอยู่ดี เพราะมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคณิตศาสตร์สูตรทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรมาตรฐานหรือสูตรลัดต่างคิดขึ้นมาจากนิยามทั้งนั้น หากรู้นิยามแล้วหากไม่มีสูตรก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้หรือแม้กระทั่งคิดสูตรลัดส่วนตัวขึ้นมาเอง ก็ย่อมได้

2. เข้าใจทฤษฎีบท สูตร หรือสมบัติต่างๆ และพลิกแพลงใช้ให้เป็น

ทฤษฎี บท สูตร หรือสมบัติต่างๆ นั้นคือสิ่งเดียวกันซึ่งหมายถึงข้อเท็จจริงที่ต้องมีการพิสูจน์และยอมรับว่าเป็นจริงจึงจะนำมาใช้ได้ซึ่งต่างจากบทนิยามเพราะบทนิยามเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาให้ยอมรับร่วมกันโดยไม่ต้องพิสูจน์หลายคนเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจเพราะเป็นกังวลกับการท่องจำสูตรซึ่งแท้จริงแล้วการจำสูตรหรือทฤษฎีได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักที่ต้องให้ความสำคัญก่อนจะเริ่มจำสูตรคือ จะต้องเข้าใจว่าทฤษฎีบทนี้ใช้เมื่อใด? และใช้อย่างไร?

3. ท่องจำบ้างในบางโอกาส แต่เอาเฉพาะที่จำเป็น

อย่างน้อยๆก็ต้องจำนิยามหรือสูตรเบื้องต้นต่างๆโดยควรจำอย่างมีเทคนิคและเป็นระบบ อย่าจำวิธีแก้สมการเพราะถ้าเจอโจทย์ที่ถามอย่างอื่นมาแล้วจะถึงขั้นไปไม่เป็นเลยทีเดียว

4. ฝึกทำโจทย์บ่อยๆ

การฝึกทำโจทย์บ่อยๆนั้นใช้ได้ในชีวิตจริงและในวิชาเรียนทุกๆวิชาโดยเฉพาะวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ถ้าหมั่นฝึกฝนบ่อยๆจะช่วยให้จำน้อยลงเพราะเทคนิคหรือนิยามต่างๆจะถูกฝังเข้าไปในหัวเราแบบอัตโนมัติแบบที่ไม่ต้องท่องก็จำได้ แล้วการแก้ปัญหาโจทย์มากๆยังช่วยให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของเราสูงขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ในเรื่องการเรียน แต่รวมถึงเรื่องทั่วๆไปในชีวิต
ที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นด้วย

5. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

โดยส่วนมากแล้ว แต่ละปัญหาจะมีวิธีแก้หลายวิธีและนักแก้ปัญหาที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถมองถึงว่ามีกี่วิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และดึงวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมาใช้จะทำให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด

6. ฝึกวินัย

นอนให้ตรงเวลา เข้าเรียนให้ตรงเวลา ทำการบ้านทุกวันอย่าผลัดวันประกันพรุ่งโดยคิดว่าอ่านวันหลังก็ได้ ทำทีหลังก็ได้เพราะว่ามันจะทำให้ติดเป็นนิสัย แล้วจนแล้วจนรอดที่ผลัดไว้ก็ไม่ได้ทำสักทีหรือไม่ก็มาทำเอาวันสุดท้ายหลายๆงาน ทำให้งง ความรู้ตีกันวุ่นจนสุดท้ายก็เกิดความคิดว่า รู้งี้ทำซะตั้งแต่วันแรกแล้ว

เคล็ดลับวิธีเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งนี้หวังว่าจะเป็นบทความที่เป็นประโยชน์กับลูก ๆ นักเรียนรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ให้นำไปใช้กันเพื่อที่จะทำให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้เก่งถึงขั้นลึกซึ้งกันนะครับ เมื่อได้เทคนิคกันแล้ว เราไปฝึกทำข้อสอบโอเนตพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ประจำปี 2556 กันเลยครับ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงต่อไป

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 56 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 56 | หรือลิงค์ด้านล่างครับ

1. เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ ม.3
2. เฉลย O-NET 53 คณิตศาสตร์ ม.3
3. เฉลย O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3
4. เฉลย O-NET 55 คณิตศาสตร์ ม.3
5. เฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.3
6. เฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.3
7.ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย (สำหรับติว)

เฉลย O-NET 55 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

ONET4958

…….เนื่องจากเพื่อนครูหลายคนได้สอบถามเกี่ยวกับ เฉลย ONET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน เพื่อที่จะใช้ประกอบในการเตรียมความพร้อมในการสอบโอเนตระดับชาติ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งผมเองก็ใช้สอนประจำที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ดังนั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมจะได้แชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ผู้ปกครอง และลูก ๆ นักเรียนที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการสอบให้ได้ผลดี ซึ่งจากตารางด้านบนจะพบว่าคะแนนคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นผมมีสาระจากบทนำของ คุณนวย (คณิต มงคลพิทักษ์สุข) ผู้เรียบเรียง Math E-Book Release 2.6.3 มาให้อ่านกันครับว่าเราจะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ผลดี ไปอ่านกันก่อนที่จะโหลด “ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 55 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3”  กันเลยครับ

เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ผลดี

1) ปัญหาสำคัญของคนที่คิดว่าตัวเองเรียนไม่รู้เรื่องเลย ทำโจทย์ไม่เป็นเลย อยู่ที่การเรียนที่ผิดวิธี ถ้าผู้อ่านรู้สึกว่าไม่เข้าใจบทเรียนหรือลองถามตัวเองก่อนว่าเกิดจากเหตุใดต่อไปนี้

(ก) ไม่ตั้งใจเรียน กรณีนี้ไม่มีวิธีแก้ใดดีไปกว่า การบังคบตัวเองให้ตั้งใจเรียนครับ

(ข) ตั้งใจแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจ แปลว่าผู้สอนอาจจะถ่ายทอดได้ไม่ดี คงต้องย้ายไปเรียนกับคนที่สอนแล้วเข้าใจ และต้องแยกให้ออกด้วยว่า “เข้าใจ” กับ “สนุก” หรือ “มีสูตรลัดเยอะ” เป็นคนละเรื่องกัน

2) เมื่อเข้ใจบทเรียนแล้ว การจะทำคะแนนได้ดีหรือไม่ยังขึ้นกับการฝึกฝนด้วย ยิ่งเคยทำโจทย์เยอะและแปลกก็จะยิ่งได้เปรียบ เพราะความแม่นยำและลึกซึ้งนั้นเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ ส่วนใครนั่งฟังอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือฝึกเลย ก็เหมือนนั่งดูครูสอนว่ายน้ำในทีวี ถึงเวลาจะรอดเหรอครับ

อีกหนึ่งที่สำคัญคือ แทนที่จะจำวิธีแก้โจทย์เป็นรูปแบบตายตัว ว่าโจทย์ลักษณะนี้ต้องคิดแบบนี้ อยากให้เปลี่ยนมา “มองคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ” คือฝึกมองให้กว้างว่าแต่ละเรื่องที่เราได้เรียนนั้น ใช้เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ต้องบอกได้ว่าทำไมโจทย์ข้อนี้ถึงควรแก้ด้วยวิธีนี้ และต้องรู้จักมองภาพรวมว่าเนื้อหาในบทไหนที่เชื่อมโยงถึงกันบ้าง การฝึกทั้งหมดนี้น่าจะช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้นมาก

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 55 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 55 | หรือลิงค์ด้านล่างครับ

1. เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ ม.3
2. เฉลย O-NET 53 คณิตศาสตร์ ม.3
3. เฉลย O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3
4. เฉลย O-NET 55 คณิตศาสตร์ ม.3
5. เฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.3
6. เฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.3
7.ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย (สำหรับติว)

เฉลย O-NET 52 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

……….ถ้าถามเด็กบกพร่องทางเกรดส่วนใหญ่ ว่ามีใครชอบคณิตศาสตร์หรือเปล่า ไม่ต้องเดาก็รู้ได้ทันทีว่าแทบไม่มีใครชอบหรอกครับ เพราะการเรียนการสอนในบ้านเรามักจะให้ค่าน้ำหนักวิชาคณิตศาสตร์เยอะๆ  ถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์ ก็มักจะกลายเป็นเด็กเกรดหรู เกรดดี เป็นอย่างนั้นไป
……….ถ้าถามว่า “ส้มกับสับปะรด ผลไม้ชนิดใดดีกว่ากัน” หรือ “สีชมพูกับสีฟ้าสีไหนดีกว่ากัน”  ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะตอบยาก แต่ถ้าถามว่าระหว่าง 10 บาทกับ 20 บาท จำนวนใมากกว่ากัน ทุกคนสามารถตอบได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องคิดเลย เป็นเพราะอะไรครับ เพราะว่าเป็นตัวเลขนั่นเอง แสดงว่าอะไรที่เป็นตัวเลขแล้วจะทำให้ง่ายขึ้น แต่แปลกที่เรายังคงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กันอยู่
……….เราถูกกดดัน ด้วยการเรียนการสอนและการสอบในห้องเรียน ทำให้ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มานาน หลายคนพูได้เต็มปากว่า เกลียดวิชานี้เหลือเกิน แท้จริงแล้ว คณิตศาสตร์คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น  เช่น เราสามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปเที่ยว เรียนต่อ ซื้อโทรศัพท์มือถือ เลือกตั้ง ฯลฯ
……….ผมเชื่อว่าคนไทยเรายังคงใช้คณิตศาสตร์กันน้อย เนื่องจากหลายคนยังคงเล่นหวย โดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว แทงไป 1 บาท ถ้าเราถูกเราก็จะได้ 70 บาท แต่อกาสถูกมี 1 ใน 100 ดังนั้นต่อให้ซื้อกี่งวด ๆ ก็จะขาดทุนอยู่ประมาณ 30% เสมอ ถ้าคิดอย่างนี้ได้ คณิตศาสตร์ก็คงช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้
……….ความจริงแล้วคณิตศาสตร์มีประโยชน์กับชีวิต เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบมันเท่านั้นเอง ตัวอย่างมีให้เห็นทั่วไป เช่น ในห้างสรรพสินค้าแบบซูปเปอร์สโตร์ เช่น บิ๊กซี โลตัส เหล่านี้ ก็มีการใช้คณิตศาสตร์มาช่วยในการคำนวณจำนวนเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ถ้าช่วงเย็นมีลูกค้าเยอะ ก็ต้องเปิดเคาน์เตอร์แคชเชียร์เพิ่มขึ้น เพื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอคิวนาน แต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็อาจลดจำนวนเคาน์เตอร์แคชเชียร์เหลือครึ่งหนึ่งก็เพียงพอแล้ว  เมื่อคณิตศาสตร์ทำเป็นระบบ ก็กลายเป็นปรแกรม ไม่ต้องใช้คนคำนวณอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ ที่มาก็มาจากคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น
……….ในทางการแพทย์ก็ใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณปริมาณยาหรือคาดการณ์อาการของโรค ซึ่งต้องใช้กราฟ หรือสถิติมาช่วยเพื่อใช้คาดคะเนว่าจะเป็นอย่างไร
……….แล้วเราจะนำคณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้ไหม ก็ลองดูนะครับ เช่น เราอยากพัฒนาให้มีความอดกลั้น มีความยับยั้งชั่งใจ มากกว่านี้ เพราะความอดกลั้น ความยับยั้งชั่งใจสำคัญกับชีวิตมาก เราเห็นได้ทั่วไปครับ ผู้ใหญ่หลายคนทำความดีมากมากมาย แต่สุดท้าต้องเสียผู้เสียคนเพราะขาดความอดกลั้น พอโมโหขึ้นมา ก็ไปตบคนอื่นบ้าง เอาปืนไปยิงเค้าบ้าง อนาคตดับวูบครับ
……….เราบันทึกเพื่อทำสถิตไว้เลยครับ ว่าเดือนนี้เราอดกลั้นไปแล้วกี่ครั้ง โมโหกี่ครั้ง จากนั้นก็ทำเป็นกราฟของแต่ละเดือน ดูว่าเราฝึกความอดกลั้นได้ดีแค่ไหน กราฟตัวนี้จะช่วยให้เรามองเห็นได้ว่าปีหนึ่ง ๆ เราพัฒนาตัวเองไปมากน้อยเท่าไหร่ ชัดเจนกว่าใช้ความรู้สึกคาดคะเนเอาครับ นอกจากนี้ยังปรับใช้กับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ได้อีกเช่น ฝึกความประหยัด ความขยัน ฯลฯ
……….เราคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่า คณิตศาสตร์อาจมีผลต่ออนาคตของเราอีกมาก บางทีเราแค่ไม่ชอบวิธีการสอนหรือเบื่อกับวิธีการสอบทำให้เรามองไม่เห็นว่า คณิตศาสตร์ที่เรียน ๆ อยู่ จะจำเป็นอะไรกับอนาคตของเรา วันนี้ใครจะเบื่อคณิตศาสตร์ก็ได้ไม่ว่ากันครับ แต่ถ้าใครหันมาสนใจกับมันสักหน่อยอาจจะชอบมันก็ได้…บ่นมาเยอะแล้วขอเข้าเรื่อง…”เฉลย O-NET 52 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3” กันก่อนครับ
……….สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ผมได้นำเสนอ “เฉลยข้อสอบ ONET ปี 53-54 วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3“ ออกสู่เพื่อนครูและผู้สนใจทางเว็บไซต์ของผมเอง และเป็นเรื่องที่น่ายินดีและดีใจมากที่เอกสารที่เผยแพร่ได้รับการตอบรับจากทั้งนักเรียน ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง นำไปใช้เป็นสื่อเสริมในการฝึกฝน เพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์การแก้โจทย์ปัญหาอย่างกว้างขวางเพื่อเตรียมสอบ O-NET ในปีต่อไป และมีผู้เริ่มสนใจได้สอบถามตลอดจนเสนอแนะให้ผมนำข้อสอบและเฉลยวิธีคิดละเอียดของ O-NET ปี 2552 ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นมาเผยแพร่บ้าง ผมก็เลยใช้เวลาว่าง ๆ นั่งเขียนเฉลยประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ไม่ทำตอนแรกเนื่องจากว่ามีหลายสำนักพิมพ์ได้ทำเฉลยไว้แล้ว แต่เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้และเผยแพร่ทั่วไป จึงได้จัดทำขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และพบว่าเด็ก ๆ ให้ความสนใจและบางคนนำเอาไปฝึกทำที่บ้านด้วย ผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชชน์ต่อนักเรียน ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะได้รับแนวคิด ทักษะการคิดคำนวณและวิธีการแก้ปัญหาจากการศึกษาเอกสารชุดนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาตร์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น และใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกด้วย

หรือดาวน์โหลดได้ที่ >>> เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ | ข้อสอบ O-NET 52 คณิตศาสตร์ |หรือลิงค์ด้านล่างครับ

1. เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ ม.3
2. เฉลย O-NET 53 คณิตศาสตร์ ม.3
3. เฉลย O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3
4. เฉลย O-NET 55 คณิตศาสตร์ ม.3
5. เฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.3
6. เฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.3
7.ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย (สำหรับติว)

ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย

onetm3
…….
แทบจะกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติไปเสียแล้ว สำหรับคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาเพราะผลที่ออกมาในปีล่าสุด ยังคงตกกราวรูดกันเหมือนเคย ถึงแม้จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งซักวิชาครับ หรือ “คุณภาพ” ของ “เด็กไทย” ตกต่ำลงอีก จากที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วในปัจจุบัน!!! และบางคนบอกว่าทุกวันนี้เด็กไทยเก่งในเรื่องการทำข้อสอบ แต่ไม่เก่งที่จะนำความรู้ที่เรียนมาตอบ ข้อสอบก็ค่อนข้างพิสดารพันลึก คำตอบบางข้อเด็กก็ยังตอบไม่ได้เพราะอิงกับความรู้หรือประสบการณ์มากกว่ากัน ในหนึ่งปีเด็กทำข้อสอบไม่รู้กี่ครั้ง จนเดี๋ยวนี้เด็กขาดความตั้งใจในการสอบ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียน เด็กไม่เคยตั้งใจสอบ บางวิชาใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง นักเรียนก็ใช้เวลาทำข้อสอบ 20-30 นาที แล้วก็ฟลุบนอนกับโต๊ะ รอครูมาเก็บกระดาษคำตอบ ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้แทบทุกโรงเรียน ถ้าสอบตกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโรงเรียนก็เปิดให้สอบซ่อมจนได้ สอบไม่ได้ครั้งนี้ คราวหน้าสอบแก้ตัวได้อีกจนกระทั่งนักเรียนสอบได้ ไม่มีตกค้าง ไม่ต้องกลัวซ่้ำชั้นเพราะเป็นนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน เด็กจบ ม.3 และ ม.6 จึงขาดความรู้อย่างยั่งยืน แล้ววันข้างหน้าเด็กไทยจะเป็นอย่างไร ??????????
…….ส่วนทางหน่วยเหนือขึ้นไปรวมทั้งสถานศึกษาเองก็ต้องกลับไปมองตัวเอง สร้างงานให้ครูเยอะแยะมากมาย จนครูไม่มีเวลาเตรียมสอน ครูต้องมีชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 18 -20 คาบต่อสัปดาห์ ครูต้องพัฒนาตนเองไม่ต่ำกว่า 20 ชม./ปี  ครูต้องทำวิจัย   ครูต้องเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน (ทั้งภายนอกและภายใน…อีกทั้งประเมินทั้งปี) ยังมีอีกมากมาย บางโรงเรียนกิจกรรมดี กิจกรรมเด่น  เน้นกิจกรรม แล้วอย่างนี้จะให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นได้อย่างไร  ไม่แปลกที่เด็กคุณภาพทางการเรียนต่ำ
…….ปีใหม่แล้วแต่ยังคงทำหน้าที่ครูผู้สอนเหมือนเดิม โบนัสไม่ต้องพูดถึงเลยครับ  ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไม่ผมไม่มีของขวัญอะไรมามอบให้นอกจากเอกสารประกอบการสอน (ติว) โอเนต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยแยกเป็นสาระเพื่อให้ง่ายในการจัดการเรียนการสอนนะครับ  ได้ผลอย่างไรอย่าลืมเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ ผมถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖  แด่…กัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านนะครับ
………………..……ถ้าปีเก่ามีแต่หมองครองแต่ทุกข์
………………..ปีใหม่จงมีแต่ความสุขความเกษมสันต์
………………..ถ้าปีเก่ามีความสุขอยู่ทุก ๆ วัน
………………..ปีใหม่จงมีสุขมั่นไม่ผันแปร (^_^)

ข้อสอบ o-net คณิตศาสตร์ ม.3 โดยแยกเป็นสาระต่าง ๆ ดังเอกสารประกอบด้านล่างนี้นะครับ

หรือดาวน์โหลดที่ >>> ONET MATH M3 ปี 52 – 55

เฉลย O-NET 53 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3


 …….
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ผมได้นำเสนอ “เฉลยข้อสอบ ONET ปี 54 วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” ออกสู่เพื่อนครูและผู้สนใจทางเว็บไซต์ของผมเอง และเป็นเรื่องที่น่ายินดีและดีใจมากที่เอกสารที่เผยแพร่ได้รับการตอบรับจากทั้งนักเรียน ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง นำไปใช้เป็นสื่อเสริมในการฝึกฝน เพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์การแก้โจทย์ปัญหาอย่างกว้างขวางเพื่อเตรียมสอบ O-NET ในปี 55 นี้ และมีผู้เริ่มสนใจได้สอบถามตลอดจนเสนอแนะให้ผมนำข้อสอบและเฉลยวิธีคิดละเอียดของ O-NET ปี 2553 ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ขึ้นมาเผยแพร่บ้าง อีกทั้งจากสถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2549-2553 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ผมจึงได้ทำการเขียนเฉลยขึ้นแล้วให้คุณครูที่สอนระดับ ม.3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ลองนำไปใช้ดู พบว่าเด็ก ๆ ให้ความสนใจและบางคนนำเอาไปฝึกทำที่บ้านด้วย ผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงทำการสแกนเอกสารขึ้นเผยแพร่ คาดว่าน่าจะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะได้รับแนวคิด ทักษะการคิดคำนวณและวิธีการแก้ปัญหาจากการศึกษาเอกสารชุดนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาตร์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น และใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อไป

หรือดาวน์โหลดโดยการ..คลิกขวา…Save As…Key O-NET M.3_53

ส่วนไฟล์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ครับ >>> MATH O-NET  M.3

หรือลิงค์ด้านล่างครับ

1. เฉลย O-NET 52 คณิตศาสตร์ ม.3
2. เฉลย O-NET 53 คณิตศาสตร์ ม.3
3. เฉลย O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3
4. เฉลย O-NET 55 คณิตศาสตร์ ม.3
5. เฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.3
6. เฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.3
7.ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 52-55 พร้อมเฉลย (สำหรับติว)