Category Archives: ข้อสอบ Admissions

เฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ (กรกฎาคม 53)

…….ด้วยอีกไม่กี่วัน นักเรียนที่เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ก็จะได้ทำการสอบวัดระดับความรู้ GAT และ PAT ในเสาร์ – อาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม 55 ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะมีความสงสัยและกังวลว่าจะเลือกสอบอะไรดี และข้อสอบเป็นอย่างไร มีความยากมากน้อยเพียงใด  ไปดูกันเลย

GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน
2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
**สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**
PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test)
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์       PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู    PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)  PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)
**สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นยาขมสำหรับนักเรียนหลายคน เนื่องด้วยความยากและต้องใช้การคิดวิเคราะห์นาน อีกทั้งข้อสอบล่าสุดนั้นยอมรับครับว่ายากมากที่จะทำได้เต็ม 100 คะแนน ในเวลา 3 ชั่วโมง …  “ยิ่งใกล้ ยิ่งท้อ” ประโยคนี้เหมาะกับนักเรียน ม.6 ตอนนี้มากที่สุด เพราะเหลือเวลาอีก 3 เดือน ก็จะได้จับดินสอเข้าไปฝนข้อสอบ GAT/PAT แล้ว บางคนไม่อยากให้ถึงวันนั้น ด้วยเหตุผล ยังอ่านหนังสือไม่จบเลย!, กลัวอะ!, ไม่ไหวแล้วว้อย เครียด! สารพัดเหตุผล ชวนคนสอบให้รู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย และไม่อยากจะสอบ แต่เราหยุดเวลาไว้ไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นมีทางเดียว คือ เราต้องฮึดขึ้นมา”

 …….วันนี้จึงนำข้อสอบคณิตศาสตร์ (PAT1) สอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 พร้อมเฉลย เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางการแก้โจทย์ปัญหาและรูปแบบข้อสอบเก่า ต้องขอขอบพระคุณ  อ.ประเทศ วิเศษสา (ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) อ.ณรงค์ เสริมสำราญ (ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)…ผู้ใหญ่ใจดี ที่ช่วยเฉลยวิธีคิดและเผยแพร่ให้กับนักเรียนไทยต้องขอบคุณมาก ๆ ครับ

….. (^_^ ) ปล. มาดู 3 เหตุผลโดนๆ ที่ต้องสอบ GAT/PAT ให้ได้คะแนนดีตั้งแต่ครั้งแรก ตามลิงค์เลยครับ

หรือดาวน์โหลดที่ → Key Pat1 July 53  ส่วนเฉลยข้อสอบล่าสุด  PAT 1 มีนาคม 2554 (ตามลิงค์ครับ)

เฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ (มีนาคม 54)


เฉลยโดย อ.คณิต ครุฑขุนทด  ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ครูทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น …ต้องขอขอบคุณน้ำใจที่ช่วยเฉลยวิธีคิดและเผยแพร่ให้กับนักเรียนไทยด้วยครับ….

ส่วนข้อสอบดาวน์โหลดที่ → ข้อสอบ PAT1 March 54

PAT 1 คณิตศาสตร์ มีนาคม 54

วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
สอบเมื่อ วัน เสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2554  เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้นักเรียนดาวน์โหลดไปทำลองดูนะครับ

ศธ.สั่งเลื่อนสอบ GAT-PAT ไปเป็นวันที่ 5-6 พ.ย. และ 12-13 พ.ย. 2554

    ศธ.สั่งเลื่อนสอบ GAT-PAT ไปเป็นวันที่ 5-6 พ.ย. และ 12-13 พ.ย. 2554 เพื่อช่วย นร.
ประสบอุทกภัย 
    นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า เนื่องจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย เห็นว่ามีผลกระทบต่อนักเรียนที่กำลังจะทำการสอบ
แบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) 
ในเดือน ต.ค.ที่จะถึงนี้ จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเลื่อนการสอบ GAT-PAT ออกไปเพื่อ
เป็นการผ่อนคลายให้กับนักเรียนที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม
   รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจสอบพบว่า
 มีจำนวนผู้สมัครสอบ GAT และ PAT ทั้งสิ้น 329,519 คน สนามสอบ 236 สนามสอบ
 โดยเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 24 จังหวัด 128 อำเภอ จำนวน 45,735 คน
 และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั้ง 236 โรง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 
จำนวน 38 โรง จึงได้หารือร่วมกับ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
และ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
 เห็นว่าสมควรให้เลื่อนการสอบ GAT-PAT ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ต.ค.-11 ต.ค. 2554 
ไปเป็นวันที่ 5-6 พ.ย. และ 12-13 พ.ย. 2554เพื่อให้คลี่คลายจากสภาวะน้ำท่วม
 ทั้งนี้ การเลื่อนสอบดังกล่าวเป็นการเลื่อนทุกสนามสอบทั่วประเทศ เนื่องจากเด็กที่ประสบภัย
น้ำท่วมบางคนไม่ได้อยู่บ้านต้องมาอยู่บนถนน ไม่ได้อ่านหนังสือซึ่งจะทำให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบกัน.

PAT 1 คณิตศาสตร์ ตุลาคม 53

วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
สอบเมื่อ วัน เสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2553  เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้นักเรียนดาวน์โหลดไปทำลองดูนะครับ

PAT 1 คณิตศาสตร์ กรกฎาคม 53

วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
สอบเมื่อ วัน เสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2553  เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้นักเรียนดาวน์โหลดไปทำลองดูนะครับ

PAT 1 คณิตศาสตร์ มีนาคม 53

วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
สอบเมื่อ วัน เสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2553  เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้นักเรียนดาวน์โหลดไปทำลองดูนะครับ