Monthly Archives: มกราคม 2018

ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 (2553 – 2559) พร้อมเฉลย รวม 7 พ.ศ.

…….เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2553 – 2559 พร้อมเฉลย ฉบับรวม 7 พ.ศ. ชุดนี้ผมไพรวัล ดวงตา มีความตั้งใจในการจัดทำขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ลูกๆ  นักเรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึงคุณครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กประจำปี 2561 ถือเป็นของขวัญเล็ก ๆ ที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
…….ซึ่งปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.เอก ประยุทธ์ จันโอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยนายกฯต้องการให้เด็กและเยาวชน ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป
…….ดังนั้น การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เต็มศักยภาพจึงถือเป็นหน้าที่ที่เด็ก ๆ พึงกระทำ รวมทั้งการตั้งใจในการทำคะแนนสอบโอเนตให้ได้เยอะๆ  ด้วย ผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2553 – 2559 พร้อมเฉลย ฉบับรวม 7 พ.ศ. ฉบับนี้จะช่วยให้ครู ผู้ปกครอง และลูก ๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี

หรือดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ >>> คู่มือ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 (2553 – 2559) พร้อมเฉลย รวม 7 พ.ศ.

เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

……เอกสารประกอบการบรรยายและเฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ได้จัดทำขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวัน ผมเองก็ว่างและพักผ่อนอยู่ที่บ้านเลยหากิจกรรมดีๆ ทำเพื่อเด็ก ๆ และผู้ปกครอง โดยเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวสอบด้วยความราบรื่นตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา เพื่อที่จะใช้ในการทบทวนเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ฝึกฝนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐานจากข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมตัวสอบโอเนต ในวันที่ 3-4 กมภาพันธ์ 2561 ซึ่งปีนี้รูปแบบข้อสอบจะเปลี่ยไปเป็นปรนัย 18 ข้อ และอัตนัย 7 ข้อ รวม 25 ข้อ ๆ ละ 4 คะแนน รวม 100 คะแนน  ดังนั้นโดยผมเองอยากให้ดาวน์โหลดข้อสอบข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ไปฝึกทำก่อน จากนั้นค่อยตรวจสอบคำตอบและเฉลยแนวคิดแบบคร่าว ๆ ที่ผมจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการประเมินว่าตัวเองสอบได้คะแนนมากน้อยเพียงใด จากนั้นค่อยมาดูข้อที่ผิดและคลิป VDO ที่ให้มาอย่างละเอียดอีกครั้ง จะเป็นการช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีทีเดียว
…….ผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่ลูก ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูที่เตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน ONET ได้ดีทีเดียวและขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมบล็อกเล็กๆ แห่งนี้เป็นประจำ และขอมอบเอกสารฉบับนี้แทนใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกๆท่าน ทุกๆ คนครับ
…….เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุขสำเร็จ และสมหวัง ตลอดปีใหม่และตลอดไป ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงได้อย่าแผ้วพานท่านและครอบครัว ให้มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทอง และทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี “พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว” ตลอดปีใหม่ 2561 และตลอดไป

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 |