เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย

นักเรียนไทยสุดเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียได้ 2 เหรียญทอง 3เหรียญเงิน และ6เหรียญทองแดง

เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
…….นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซีย ระดับมัธยมศึกษา Asia Inter-Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2013 (AITMO) ระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2556 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวน 12 คน ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถคว้ารางวัลประเภทบุคคล เหรียญทอง 2 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนโยธินบูรณะ และเด็กชายวรัชญ์ วีระนนท์ชัย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จังหวัดกรุงเทพฯ เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายปณิธิ มงคลปทุมรัตน์ เด็กชายณัฐพชร พงศ์จิรภัทร และเด็กหญิงฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ เหรียญทองแดง 6 เหรียญได้แก่ เด็กชายวิชัย กลั่นกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เด็กชายพีรพล วงศ์จงใจหาญ เด็กชายพสิษฐ์ สัจจามุกดาโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพฯ เด็กชายกฤติน สุนทรากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เด็กหญิงปิยาภา ปิ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ เด็กชายนพชัย สิระนาท โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จังหวัดกรุงเทพฯ ส่วนรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายธัมม์ ธรรมวิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
…….ประเภททีมได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ทีม A และทีม B ประเภทกลุ่มบุคคลได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ทีม A รายชื่อนักเรียนทีม A ได้แก่ 1. เด็กชายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 2. เด็กชายวิชัย กลั่นกล้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 3. เด็กชายปณิธิ มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร4. เด็กหญิงปิยาภา ปิ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และทีม B ได้แก่ 1. เด็กชายธัมม์ ธรรมวิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) 2. เด็กชายพีรพล วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 3. เด็กชายวรัชญ์ วีระนนท์ชัย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 4. เด็กชายณัฐพชร พงศ์จิรภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

…….รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีม C คือ 1. เด็กชายกฤติน สุนทรากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา) 2. เด็กชายพสิษฐ์ สัจจามุกดา โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 3. เด็กหญิงฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 4. เด็กชายนพชัย สิระนาท โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นักเรียนไทยทีม A ยังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้อีก 1 รางวัล (4 เหรียญ) ด้วย

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 ธันวาคม 2556

Advertisements

Posted on ่1 มกราคม, 2014, in ข่าวคณิตศาสตร์ and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: