สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific Notation)

…….สัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งในการเขียนจำนวนในรูป a × 10n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่า 10 (1 ≤ a < 10) เช่น  63,000 = 6.3 × 10n

…….สัญกรณ์วิทยาศาสตร์อาจรู้จักกันในชื่อ รูปแบบมาตรฐาน (Standard form)  ซึ่่งในการเขียนจำนวนหนึ่งในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ต้องวางจุดทศนิยมระหว่างตัวเลขนัยสำคัญตัวแรกและตัวเลขนัยสำคัญตัวที่สอง

…….ถ้ามีจำนวนหนึ่งระหว่าง 1 ถึง 10 ขั้นต่อไปหาเลขยกกำลังของ 10 โดยนับจำนวนเลขโดดที่อยู่ต่อไปจากซ้ายไปขวาของจุดทศนิยม ซึ่งจะมีอยู่ในจำนวนใหม่เทียบกับจำนวนเก่า
…….เช่น 683,000,000 = 6.83 × 108 (ใส่จุดทศนิยมแล้วนับเลขโดด 8 ตัว ไปทางซ้าย)
………..  0.00005842 = 5.842 × 10-5  (ใส่จุดทศนิยมแล้วนับเลขโดด 5 ตัว ไปทางขวา)

…….สัญกรณ์วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่ามาก ๆ และจำนวนที่มีค่าน้อยมาก ตัวอย่างเช่น 97430000000 = 9.743 × 1010  และ  785300000  เขียนเป็น  7.853 × 108  โดยการเปรียบเทียบเลขชี้กำลัง จะเห็นว่า 108 น้อยกว่า 1010 ดังนั้น จะทำให้เราทราบความสัมพันธ์ของจำนวนทั้งสอง

…….มวลของดวงจันทร์เป็นจำนวนที่เป็นเลขโดดถึง 23 ตัวของกิโลกรัม อาจจะเขียนให้ง่ายในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็น 7.37 × 1022 กิโลกรัม

หรือทำการดาวน์โหลดที่ → Standard form

Posted on ่26 มิถุนายน, 2012, in คณิตเพิ่มเติม ม.2 and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 3 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: