พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้


ช่วงนี้เราคงได้ยินคำว่า พุทธชยันตี กันบ่อยขึ้นจากสื่อต่างๆ แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร

พุทธชยันตี หมายถึง วันแห่งการครบรอบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้ หรือมีชัยชนะเหนือกิเลสมารทั้งมวล และทรงเผยแผ่ธรรมะอย่างต่อเนื่องอีกยาวนานถึง ๔๕ ปี จึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งบรรจบตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ คือวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) ในปี ๒๕๕๕ นี้ก็นับเป็นการครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีพอดี

แต่การนับปีพุทธศักราชนั้น ทางฝั่งประเทศอินเดีย ศรีลังกา นับปีปรินิพพานเป็นพุทธศักราชที่ ๑ แต่ทางประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง นับพุทธศักราชที่ ๑ เมื่อครบวาระ ๑ ปี ฉะนั้นพิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตีของทางฝั่งอินเดีย ศรีลังกา จึงเริ่มขึ้นเมื่อวันวิสาขบูชาปีที่ผ่านมา

แล้วพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร แท้จริงแล้วหากมิใช้เทศกาลเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ชาวพุทธที่ดีก็ควรปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม หมั่นกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐอย่างแท้จริง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบธงสัญลักษณ์พุทธชยันตีแก่ทุกจังหวัด และวัดสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายดังนี้


ใบโพธิ์
 
หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระคถาคต
สีเขียวของใบโพธิ์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
ธรรมจักรบรผืนธงชาติไทย หมายถึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ได้รับรองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองจนประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
กนกลายไทยชูช่อฟ้า หมายถึง แผ่นดินไทยที่รุ่งเรืองด้วยอารยธรรม และยังหมายถึงการเชิดชูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อำนวยสุขแก่มวลมนุษยชาติและดำรงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

หลายหน่วยงานรวมทั้งวัดสำคัญทั่วทั้งประเทศต่างเตรียมประกอบพิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ซึ่งชาวไทยสามารถร่วมงานได้ตามความสะดวก แต่เหนือพิธีการใดๆ การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาต่างหากคือพฤติกรรมอันควรแห่งชาวพุทธที่ดี

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลอง พุทธชยันตี http://www.buddhajayanti.net
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://www.mcu.ac.th
facebook พุทธชยันตี http://www.facebook.com/BuddhaJayanti

Advertisements

Posted on ่30 พฤษภาคม, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: