เพลงคณิตศาสตร์

…….วันนี้ผมมีเพลงคณิตศาสตร์…ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนและค่ายคณิตศาสตร์มาให้เพื่อนครูคณิตศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปฝึกร้องและใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเพลงทั้งหมดที่นำเสนอเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่ราชภัฏพระนคร  โดยท่านอาจารยสมวงษ์ แปลงประสพโชคและคณะเป็นคนแต่ง หากท่านใดต้องการไฟล์เพลงที่ไป CD หรือ Mp3 มหาวิทยาลัยที่ราชภัฏพระนครมีจำหน่ายนะครับ   ส่วนเนื้อเพลงจะค่อย ๆ ทะยอยนำเสนอต่อไปนะครับ

1.  มาร้องเพลงกัน

ป่าม ป้าม ป่าม ปาม   ป่าม ปาม ปาม  ป่าม   ป้าม ปาม ปาม ๆ ๆ ๆ
มา ๆ ๆ ๆ ๆ มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกัน  (เฮ !)  ลืมความทุกเร็วพลัน   สนุกสุขสันต์กันให้เต็มทรวง
เรียนคณิตวันนี้ไม่ควรมีความทุกข์ทั้งปวง  วิชาคณิตชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงพาเราชื่นใจ  (ซ้ำอีกรอบ)

2.  ไปตลาด

มีเงินอยู่  10  บาท ฉันไปตลาดไปซื้อของมา   ซื้อไป 3 บาทแล้วหนา ๆ  คงเหลือเงินตรามีค่า 7 บาท
มีเงินอยู่  17  บาท ฉันไปตลาดไปซื้อของมา   ซื้อไป 9 บาทแล้วหนา ๆ  คงเหลือเงินตรามีค่า 8 บาท
มีเงินอยู่  6  บาท ฉันไปตลาดไปขายของมา   ขายได้ 3 บาทแล้วหนา ๆ  คงได้เงินตรามีค่า 9 บาท
มีเงินอยู่  9  บาท ฉันไปตลาดไปขายของมา   ขายได้ 6 บาทแล้วหนา ๆ  คงได้เงินตรามีค่า 15 บาท

3.  บวกผลลัพธ์ไม่เกิน 5

มีกา 2 ตัว กาบินมา 1 ตัว รวมมีกากี่ตัว รวมมีกา 3 ตัว
มีกา 3 ตัว กาบินมา 2 ตัว รวมมีกากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว
มีกา 2 ตัว กาบินมากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว กาบินมา 3 ตัว
มีกา 3 ตัว กาบินมากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว กาบินมา 2 ตัว
เดิมมีกากี่ตัว  กาบินมา 1 ตัว รวมมีกา 5 ตัว  เดิมมีกา 4 ตัว
เดิมมีกากี่ตัว  กาบินมา 4 ตัว รวมมีกา 5 ตัว  เดิมมีกา 1 ตัว

 4.  การลบ

มีแมวอยู่ 3 ตัว  เดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย  ย่างปลา 5 ตัวไว้  เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป 3 ตัว
คงเหลือปลาอีกกี่ตัว  คงเหลือปลาอีก 2 ตัว
มีแมวอยู่ 5 ตัว  เดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย  ย่างปลา 10 ตัวไว้  เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป 5 ตัว
คงเหลือปลาอีกกี่ตัว  คงเหลือปลาอีก 5 ตัว    (ซ้ำอีกรอบ)

5.  นับลดทีละสอง

ไม้ 10 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 8 แผ่น
ไม้ 8 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 6 แผ่น
ไม้ 6 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 4 แผ่น
ไม้ 4 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 2 แผ่น
ไม้ 2 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาไม่เหลือซักแผ่น  (ซ้ำอีกรอบ)

6.  นับลดทีละสาม

ผ้าเช็ดหน้า 9 ผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา ใจอาวรณ์หนักหนา เหลือมาเพียง 6 ผืน
ผ้าเช็ดหน้า 6 ผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา ใจอาวรณ์หนักหนา เหลือมาเพียง 3 ผืน
ผ้าเช็ดหน้า 3 ผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา ใจอาวรณ์หนักหนา ไม่เหลือมาเลยซักผืน  (ซ้ำอีกรอบ)

7.  ความหมายการคูณ 1

6 × 5  ๆ  ขอบอกคุณว่า เอา5 บวกกัน 6 ตัว  แต่  5 × 6  นั้นเอา 6 ห้าตัว บวกกันถ้วนทั่ว เอา 6 ห้าตัวบวกกันเอย

 8.  ความหมายการคูณ 2

5 เอย  5 ×  3 ขอบอกคนงาม มี 3 บวกกัน 5 ตัว  3 ×  5  นั้นมี 5 สามตัว  บวกกันถ้วนทั่ว  หนูอย่ากลัวลองทำ
แม้นหนูจะคูณเมื่อไหร่  ขอโปรดจำไว้บวกซ้ำ ๆ ควรจำ อยากคูณให้เร็วนั้นไม่ยากล้ำ  ท่องสูตรคูณประจำทุกค่ำเช้าเอย

9.  ความหมายการคูณ 3

            6 + 6 + 6 + 6  บวกแล้วได้  24    6 รวมกัน 4 ที  4 ครั้ง คือ  4 ×  6   (ซ้ำอีก 4 รอบ)

10.  การหาร

หาร หาร หาร หนูรู้การหารหรือไม่  ตัวหารลบออกเรื่อยไป  จนหมดตัวตั้งที่ให้ไว้ ๆ  จำนวนครั้งที่ลบได้ผลหารเอย
หาร หาร หาร   หารมันไม่ยากเท่าไร  ส่วนกลับของคูณนั่นไง  เช่น 2 ×  5  เป็น 10  ไซร้ ๆ  2 ไปหาร 10 ได้ 5  (ซ้ำอีกรอบ)

11.  นับขา

ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  3 ตัวนั้นเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ขา ฉันอยากบอกนักว่ามี 6 ขา
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  12 ขาเดินเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ตัว ฉันอยากบอกนักว่ามี 6 ตัว
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  6 ตัวนั้นเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ขา ฉันอยากบอกนักว่ามี 12 ขา
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  6 ขาเดินเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ตัว ฉันอยากบอกนักว่ามี 3 ตัว

12.  นับน้อยหน่า

มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีน่าลอง ชูใจนั้นเฝ้าตรึกตรอง 2 กองนั้นมีกี่ผล
2 กองนั้นมี 6 ผล
มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีน่าลอง ชูใจนั้นเฝ้าตรึกตรอง 6 กองนั้นมีกี่ผล
6 กองนั้นมี 18 ผล
มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีเหลือทน  ปรีชานั้นเฝ้าฝึกฝน  6 ผลซักมีกี่กอง
6 ผลนั้นมี 2 กอง
มานีนั่งขายน้อยหน่า อย่ามัวช้ารีบมาจอง กองละ 3 ผล รสดีเหลือทน  ปรีชานั้นเฝ้าฝึกฝน  12 ผลซักมีกี่กอง
12 ผลนั้นมี 4 กอง

13.  แบ่งมะม่วง

มะม่วง 15 ผล แบ่งน้อง 3 คน  คนละเท่ากัน     คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ  คนหนึ่งนั้นจะได้กี่ผล  คนหนึ่งนั้นจะได้ 5 ผล
มะม่วง 20 ผล แบ่งน้อง 5 คน  คนละเท่ากัน     คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ  คนหนึ่งนั้นจะได้กี่ผล  คนหนึ่งนั้นจะได้ 4 ผล
มะม่วง 12  ผล แบ่งน้องกี่คน  ได้คนละ  4  ผล     คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ  แบ่งน้องนั้นจะได้กี่คน  แบ่งน้องนั้นจะได้ 3 คน
มะม่วง 20  ผล แบ่งน้องกี่คน  ได้คนละ  4  ผล     คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ  แบ่งน้องนั้นจะได้กี่คน  แบ่งน้องนั้นจะได้ 5 คน
มะม่วงมีกี่ผล  แบ่งน้อง 3 คน ได้คนละ 6  ผล  คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ  มะม่วงนั้นมีกี่ผล มะม่วงนั้นมี  18 ผล
มะม่วงมีกี่ผล  แบ่งน้อง 2 คน ได้คนละ 10  ผล  คิดแบ่งได้เร็วพลัน ๆ  มะม่วงนั้นมีกี่ผล มะม่วงนั้นมี  20 ผล

14.  มุม (1)

สังเกตและดูให้ดี มุมนั้นมีมากมายนานา    อันว่ามุมฉาก 90 องศา ๆ   มุมแหลมนั้นเล็กกว่ามุมฉาก ๆ
กว้างกว่า 90 องศา (ชะ)  เรียกว่ามุมป้านหนูจ๋า (ชะ)  มุมตรงอย่าสงกา  180 องศา เอิง เอย เอิง เอย  (ซ้ำอีกรอบ)

15.  มุม (2)

มุม 90 องศา เราเรียกว่า มุมฉาก  มุมเล็กกว่ามุมฉากจำไม่ยากมุมแหลมนะเธอ  มุม ขคง เรียกย่อ ๆ ว่ามุม ค
เราเรียกจุด  ค  ว่าจุดยอดของมุมนะเออ
มุม 90 องศา เราเรียกว่า มุมฉาก  มุมใหญ่กว่ามุมฉากชื่อต่างหากมุมป้านนะเธอ  มุม ขคง เรียกย่อ ๆ ว่ามุม ค
คข   และ  คง   เรียกว่าแขนของมุมนะเออ

16.  สี่เหลี่ยมมุมฉาก (1)

สี่เหลี่ยมมุมฉาก ๆ     เท่ากับ 4 มุมฉาก ๆ     ถ้าทุกด้านเท่าที  ๆ  เรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๆ   ถ้าด้านติดกันไม่เท่ากัน  ๆ
เท่ากันแต่ด้านตรงข้าม ๆ   รูปนี้มีนาม ๆ  ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๆ  พื้นนั้นหนาจำไว้แม่นนา   กว้างคูณยาวนา  ๆ  ละ ลา  ๆ ๆ ๆ ๆ

17.  สี่เหลี่ยมมุมฉาก (2)

สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนูเอยมาหาพื้นที่กันเว้ย  จงทำดังนี้   เอากว้างคูณยาวเข้าซี  คูณกันได้แล้วต้องมี  หน่วยของมัน
นะซิเป็นตารางออกมา  สี่เหลี่ยมอีกรูปก็คือจัตุรัส มันก็เหมือนกัน  แต่กว้างยาวนั้นมันเท่ากันเอย  แล้วรูปอื่นเชื่อครูดีกว่าทดลองหาพื้นที่ห้องเรียน  หาไม่ยากแม้เราพากเพียร  กว้างคูณยาวเขียนลงไปตอบเลย

18.  หน่วยการวัด

(สร้อย)  พันเมตร ๆ  นั้นยาวเท่า1 กิโลเมตร     พันเมตร ๆ  นั้นยาวเท่า1 กิโลเมตร
10 มิลลิเมตรยาว 1 เซนติเมตร       100  เซนติเมตร  ยาวเท่า 1 เมตรหนา     1000 เมตรนั้นมีขอบเขตไกลตา
ยาว 1 กิโลเมตรนาพวกเรามาท่องจำให้ดี   (ซ้ำอีกรอบ)   (สร้อย)

19.  การชั่ง

1 เมตริกตันนั้นมีค่า  1000  กิโลกรัม       1 กิโลกรัมมีค่าเท่า1000 กรัม  ๆ   ตำลึง 100 กรัมหนูจงจำมีค่า 1 ขีด
1 กิโลกรัมขอพูดย้ำมีค่า 10 ขีด  ๆ   ท่องกันวันละนิด 10 ขีดเป็น1 กิโลกรัม   (ซ้ำอีกรอบ)

20.  การตวง

การตวงนั้น  ๆ   จำไว้ให้ขึ้นใจ   1,000 มิลลิลิตร ๆ  เป็น 1 ลิตรเข้าใจ  (ซ้ำ)
หากซื้อข้าว 1 ถัง  ได้ 20 ลิตรนอ   หากซื้อ 1 เกวียนหนอจะต้องขอมาร้อยถังเอย  (ซ้ำทั้งหมดอีกรอบ)

21.  สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน

สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
พฤหัส ศุกร์ เสาร์ สิ้นสุด โรงเรียนเราหยุดพักผ่อน 2 วัน  (ซ้ำ 4 รอบ)

22.  1 ปี มี 12 เดือน

หนึ่งปีมี 12 เดือน ไม่อยากลืมเลือนท่องกันไว้ดีกว่า  มกรา กุมภา มีนา  เมษา  พฤษภา  มิถุนา
กรกฎา  สิงหา  กันยา  ตุลา  พฤศจิกา  ธันวาคม  (ซ้ำ 3 รอบ)

23.  มาตราเวลา

60 วินาที เป็น 1 นาที       60 นาทีนี้คือ  1  ชั่วโมง       24  ชั่วโมงผ่านไปเป็น  1  วัน
ครบ 7 วันพลันรวมกันเป็น 1 สัปดาห์      30 วันนั้นเป็น 1 เดือน   แต่ในบางเดือนมีถึง 31 วัน
เดือนกุมภาพันธ์  28 วันพึงมี  นั้นครบ 4 ปี  เดือนนี้มี 29 วัน    12  เดือนนั้นเป็น 1 ปี  นับดูอีกที 365 วัน
ปีที่กุมภาพันธ์มี 29 วัน  ต้องเพิ่มอีก 1 วัน  ในปีนั้นจึงจะถูกเอย   (ซ้ำอีกรอบ)

24.  ฝันอยากเป็นอะไร

หนูจ๋าหนู  คิดดูให้ดีดี     อนาคตหนูจะสุขี  โตขึ้นหนูนี้จะเป็นอะไร
สมเดชอยากเป็นทหาร  ป้องกันอริราชศัตรู        ปรีชาอยากเป็นคุณครู   ให้ความรู้เด็ก ๆ ทั่วไป
วีระยุทธ อยากเป็นตำรวจ  วิ่งไล่กวดผู้ร้ายเร็วไว       สมวงษ์อยากเป็นอะไร  อ๋อ นึกได้เป็นพยาบาล
หนูจ๋าหนูต้องเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ       หนูจะต้องขยันหมั่นทำการบ้านมาส่งคุณครู

25.  อย่าทำเสียงดัง

หนูจ๋าอย่าทำเสียงดัง  ระมัดระวังกันไว้ซักหน่อย   พูดจากันให้ค่อยๆ  พูดเบา เบาหน่อยแต่พอได้ยิน
เว้นวะ เอะอะโวยวายมันน่าละอายใคร  เพราะใครเขาหมิ่น  อับอายเขาไปทั่วถิ่น ๆ  ใครเขาได้ยินเขาจะนินทา
หนู หนู รู้จักเกรงใจ ตะเบ็งเสียงไปไม่เห็นเข้าท่า   พูดเบา เบา เอาไว้ดีกว่า ๆ  น่ารักหนักหนามีมารยาทเอย

Advertisements

Posted on ่30 ธันวาคม, 2011, in คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. Bookmark the permalink. 23 ความเห็น.

 1. อยากได้ทำนองด้วยคะ ครูประถม

 2. วิทวัส คำแพง

  อยากได้เนื้อเพลงทั้งหมดทุกเพลงครับ

 3. คนไม่รู้นาม

  น่ารักมากค่ะเนี้อเพลง

 4. ยอดเยี่ยมแห่งน้ำใจครูพันธุ์ไทย ต้องครูไพรวัลย์ค่ะ

 5. ดีค่ะ ให้ทำนองด้วยจะเลิศมากกกกกกก

 6. ขอบคุณมากคะที่ได้นำเพลงคณิตศาสตร์มาเผยแพร่มีประโยชน์มาก ๆเลย

 7. สุดยอดเลยครับ ขออนุญาตไปให้นักเรียนฝึกร้อง

 8. จิราณีมากจุ้ย

  เพลงเเพราะมากใช้สอนแล้วเด็กๆชอบมากคะ

 9. ที่รร.เปิดทุกวันเลยค่ะ

 10. เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากครับ ขอบคุณคุณครูไพรวัลมากๆนะครับ

 11. คือคุณครูเค้าให้แต่งเพลงจากสติงมาเป็นเพลงคณิตวิธีการทำนี้ยากมั้ยช่วยอธิบายหน่อยค้า!!!

 12. ขอบคุณมากนะคะ ที่แบ่งปันสิ่งที่ดี แต่อยากได้เนื้อทุกเพลงเลยนะคะ

 13. ขอบคุณมากค่ะ คุณพ่อฮัมเพลง ผ้า7ผืน นึกไม่ออกว่าเป็นเพลงอะไร ได้เพจนี้ช่วยไว้เลยเข้าใจแล้ว ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ^^

 14. แต่งเองหรอคะ คุณครู

 15. เด็กข้างวัด

  เพลงเกือบทั้งหมด อ.สมวงษ์ แปลงประสพโชค เปนคนแต่งจ้า…#หนูเป็นลูกศิษย์เรียนที่มรภ.พระนคร//^^

 16. ครูไพรวัลย์ กรุณาใส่ชื่อผู้แต่งเพลง และผู้ร้องด้วยนะคะ กว่ามาเป็นเพลงได้ ต้องจ่ายค่าดนตรีและลิขสิทธิ์เป็นแสน
  ที่ราชภัฏพระนครมีจำหน่าย ช่วยโฆษณาให้ด้วย ทำแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีใครช่วยคิดช่วยทำ งานสร้างสรรก็ไม่เกิด
  เงินก็ไม่ได้ กำไรก็ไม่มี จะเอาที่ไหนมาลงทุน
  หน้าตาก็ไม่ได้ คนแต่งเพลงคนร้องกว่า 10 คน ครูน่าจะสงสาเขาบ้าง
  สมปอง สุวรรณโสภา
  มรภ.พระนคร

 17. ขอ ขอบคุณครูไพวัลย์
  สมปอง

 18. ขอบคุณมากๆเลยคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: