ข้อความคาดการณ์ (Conjecture)

…..มนุษย์ จะเริ่มเรียนรู้จากการได้พบเห็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดซ้ำ ๆ กัน แล้วนำมาเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเป็นความรู้ใหม่ และถ้าสามารถแสดงได้ว่า เป็นจริง ก็จะนำมาใช้ในการอ้างอิงต่อไป

…..ข้อความคาดการณ์ (conjecture) คือ ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่ถูกเสนอว่าเป็นจริง แต่ยังไม่มีใคร สามารถพิสูจน์หรือหักล้างได้เมื่อข้อความคาดการณ์ถูกพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง มันจะกลายเป็น ทฤษฎีบท (theorem) และถือว่าเป็นข้อเท็จจริงในคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้อ้างอิงได้ แต่ถ้ามันยัง ไม่ได้รับการพิสูจน์ นักคณิตศาสตร์จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ข้อความคาดการณ์นั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า กระบวนการที่ใช้ในการสังเกตหรือการทดลองหลายๆ ครั้ง แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแบบรูปที่จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริง เรียกว่า ข้อความคาดการณ์ 

…..ถ้าต้องการทราบว่าข้อความคาดการณ์นั้นเป็นจริง ก็ต้องสืบเสาะค้นหาข้อมูลมาสนับสนุน หรือแสดงเหตุผลที่ทำให้ยอมรับได้ว่าข้อความคาดการณ์นั้นเป็นจริง

Acjecture

View more presentations from ไพรวัล ดวงตา (ควรดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ต้นฉบับ)


Advertisements

Posted on ่26 ตุลาคม, 2011, in คณิตเพิ่มเติม ม.1. Bookmark the permalink. 6 ความเห็น.

  1. มีเฉลยไหมค้ะ

  2. กัญญาวีร์ ผิวงาม

    ข้อความคาดการณ์ ข้อที่ 1 ตัวอย่าง

  3. ขอบคุณค่ะ

  4. มีเฉลยไหมคะ

  5. ไม่ยาก ส่วนมากเฉลยในห้องเรียนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: