สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

…..นอกจากสมบัติทั้ง 7 ข้อที่ผ่านมา  เลขยกกำลังยังมีสมบัติอื่น ๆ อีก ได้แก่ สมบัติการแจกแจง (distribution) และ การดึงตัวร่วม (factorization) เพื่อให้การจัดการเลขชี้กำลัง (Indices Manipulation) หรือจัดการเลยกกำลังเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ดังต่ออย่างต่อไปนี้

หรือดาวน์โหลดที่  >>> 1.2 Indices Manipulation

About these ads

Posted on ่29 พฤษภาคม, 2012, in คณิตเพิ่มเติม ม.2. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers

%d bloggers like this: